AKTIVNĺ ZÓNA REAKTORU BWR
PALIVO: Obohacený uran ve formě oxidu uraničitého (UO2). MODERÁTOR: Lehká (obyčejná) voda. CHLADIVO: Lehká (obyčejná) voda. AKTIVNĺ ZÓNA: Malé tabletky z UO2 hermeticky uzavřené do zirkoniového obalu tvoří palivovou tyč. Palivové tyče jsou složeny do tzv. palivové kazety. Voda se v aktivní zóně ohřívá až do varu. Pára je v horní části reaktoru zbavena kapek a přímo pohání turbínu s generátorem.

 

Tepelný výkon: 3580 MW
Výška aktivní zóny: 3,8 m
Průměr aktivní zóny: 4,9 m
Počet palivových kazet: 748 ks
Hmotnost paliva v reaktoru: 136 t
Obohacení čerstvého paliva: 2,4-3 %
Počet pal. tyčí v kazetě: 64 ks
Průměr pal. tyče: 12,3 mm
Tlak chladiva v reaktoru: 6,8 MPa
Teplota chladiva na vstupu: 216 °C
Teplota páry na výstupu: 285 °C
Parní výkon: 2 t/s

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998