AKTIVNĺ ZÓNA REAKTORU HTGR
PALIVO: Thorium + vysokoobohacený uran (93% U-235) ve formě malinkých kuliček UO2. MODERÁTOR: Grafit obsažený v palivových koulích velikosti tenisového míčku. CHLADIVO: Helium. AKTIVNĺ ZÓNA: Palivové koule jsou volně sypány do válcovité aktivní zóny. Z jejího dna jsou zase postupně odebírány. Vyhořelé palivo je automaticky nahrazováno čerstvým. Chladivo proudící mezi palivovými koulemi dosahuje na výstupu vysokou teplotu.

 

Tepelný výkon THTR 300 (SRN): 750 MW
Výška aktivní zóny: 5,1 m
Průměr aktivní zóny: 5,6 m
Hmotnost paliva v reaktoru: 0,33 t UO2 + 6,6 t ThO2
Obohacení čerstvého paliva: 93 %
Počet palivových koulí: 675 000 ks
Průměr palivové koule: 60 mm
Tlak helia v reaktoru: 4,0 MPa
Teplota helia na vstupu: 260 °C
Teplota helia na výstupu: 750 °C

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998