AKTIVNĺ ZÓNA REAKTORU PIUS
PALIVO: Obohacený uran ve formě oxidu uraničitého (UO2). MODERÁTOR: Lehká (obyčejná) voda. CHLADIVO: Lehká (obyčejná) voda. AKTIVNĺ ZÓNA: Aktivní zóna je podobná reaktorům BWR. Jedná se o nový, nekonvenční typ reaktoru, jehož aktivní zóna je ponořena v bazénu s vodou obsahující bór. V případě nedostatečného chlazení hrozícího tavením palivových článků si reaktor samovolně připouští vodu z bazénu, takže odpadá potřeba čerpadel a jejich zálohované napájení proudem. Ve středu každé kazety je čtvercová trubka, kam se při odstavení nasypou koule z borové oceli. Nepoužívají se regulační tyče, výkon reaktoru je řízen pouze změnou koncentrace kyseliny borité v chladicí vodě reaktoru.

      

 

Tepelný výkon: 1600 MW
Výška aktivní zóny: 2,0 m
Průměr aktivní zóny: 2,8 m
Hmotnost paliva v reaktoru: 68,4 t
Obohacení čerstvého paliva: 2,82 %
Tlak chladiva v reaktoru: 9,2 MPa
Teplota chladiva na vstupu: 262 °C
Teplota chladiva na výstupu: 293 °C
Obsah vody v bazénu: 2300 m3
Teplota vody v bazénu: 50 °C
Vnitřní průměr bazénu: 13 m
Výška bazénu: 35 m
Počet smyček I. okruhu: 4 ks


Schéma reaktoru PIUS.
1 - aktivní zóna; 2 - voda s obsahem bóru; 3 - nádoba reaktoru z předepjatého betonu

 

Schéma aktivní zóny reaktoru PIUS

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998