AKTIVNĺ ZÓNA REAKTORU PWR
PALIVO: Obohacený uran ve formě oxidu uraničitého (UO2). MODERÁTOR: Lehká (obyčejná) voda. CHLADIVO: Lehká (obyčejná) voda. AKTIVNĺ ZÓNA: Malé tabletky z UO2 hermeticky uzavřené do zirkoniového obalu tvoří palivovou tyč. Z několika stovek palivových tyčí se skládá palivová kazeta. Regulace výkonu se uskutečňuje pomocí havarijních a regulačních tyčí, které se zasouvají nebo vytahují z aktivní zóny.

 

Tepelný výkon PWR 1300: 3780 MW
Výška aktivní zóny: 3,9 m
Průměr aktivní zóny: 3,6 m
Počet palivových kazet: 193 ks
Hmotnost paliva v reaktoru: 103 t
Obohacení čerstvého paliva: 3,4 %
Počet pal. tyčí v kazetě: 235-239
Průměr palivové tyče: 10,75 mm
Tlak chladiva v reaktoru: 15,8 MPa
Teplota chladiva na vstupu: 292 °C
Teplota chladiva na výstupu: 326 °C
Počet smyček I. okruhu: 4 ks

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998