AKTIVNĺ ZÓNA REAKTORU RBMK
PALIVO: Obohacený uran ve formě oxidu uraničitého (UO2). MODERÁTOR: Grafit. CHLADIVO: Lehká (obyčejná) voda. AKTIVNĺ ZÓNA: Palivové tyče tvoří zirkoniové trubky, ve kterých jsou naskládány válečky z UO2. Chladivo proudí přes tlakové kanály rozmístěné v grafitovém válcovém bloku. Směs vody a páry proudící z kanálů jde do separátoru.

 

Tepelný výkon RBMK 1000: 3200 MW
Výška aktivní zóny: 7 m
Průměr aktivní zóny: 11,8 m
Počet tlakových kanálů: 1 693 ks
Hmotnost uranu v reaktoru: 192 t
Obohacení čerstvého paliva: 2,0 %
Počet tyčí v kanálu: 2 x 18 ks
Průměr palivové tyče: 13,6 mm
Tlak páry v separátoru: 6,9 MPa
Teplota chladiva na vstupu: 265 °C
Teplota páry na výstupu: 280 °C

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999