AKTIVNĺ ZÓNA REAKTORU SUPERPHÉNIX
PALIVO: Plutonium - používá se ve formě směsi oxidů PuO2 a UO2. MODERÁTOR: Nemá. CHLADIVO: Tekutý sodík. AKTIVNĺ ZÓNA: Palivové tyče tvoří válečky paliva uzavřené v trubce z nerezavějící oceli. Aktivní zóna je navíc obklopena reprodukční vrstvou, která obsahuje uran ve formě UO2. Horký sodík ohřátý v aktivní zóně předává své teplo sodíku, který je v druhém, odděleném již neradioaktivním okruhu. Ten pak vytápí parní generátor.

 

Tepelný výkon: 2900 MW
Výška aktivní zóny: 1,0 m
Průměr aktivní zóny: 3,7 m
Hmotnost paliva v reaktoru: 31,5 t
Palivo ve formě směsi: PuO2, UO2
Obohacení paliva plutoniem: 16,6 %
Tlak sodíku v reaktoru: 0,25 MPa
Teplota sodíku na vstupu: 395 °C
Teplota sodíku na výstupu: 545 °C
Počet smyček I.okruhu: 4 ks

 


Aktivní zóna rychlého množivého reaktoru

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999