AKTIVNĺ ZÓNA REAKTORU VVER 1000
PALIVO: Obohacený uran ve formě oxidu uraničitého (UO2). MODERÁTOR: Lehká (obyčejná) voda. CHLADIVO: Lehká (obyčejná) voda. AKTIVNĺ ZÓNA: Malé tabletky z UO2 hermeticky uzavřené do zirkoniového obalu tvoří palivovou tyč. Palivové tyče jsou skládány do tzv. palivové kazety. Regulace výkonu se uskutečňuje pomocí havarijních a regulačních tyčí, které se zasouvají nebo vytahují z aktivní zóny.

 

Tepelný výkon: 3000 MW
Výška aktivní zóny: 3,5 m
Průměr aktivní zóny: 3,16 m
Počet palivových kazet: 151 ks
Hmotnost paliva v reaktoru: 66 t
Obohacení čerstvého paliva: 4,4 %
Počet pal. tyčí: 331 ks
Průměr palivové tyče: 9,1 mm
Tlak chladiva v reaktoru: 15,7 MPa
Teplota chladiva na vstupu: 289 °C
Teplota chladiva na výstupu: 324 °C
Počet smyček I. okruhu: 4 ks
 

Aktivní zóna reaktoru VVER

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998