AKTIVNĺ ZÓNA REAKTORU VVER 440
PALIVO: Obohacený uran ve formě oxidu uraničitého (UO2). MODERÁTOR: Lehká (obyčejná) voda. CHLADIVO: Lehká (obyčejná) voda. AKTIVNĺ ZÓNA: Malé tabletky z UO2 hermeticky uzavřené do zirkoniového obalu tvoří palivové tyče. Z desítek pal. tyčí jsou skládány tzv. palivové kazety. Regulace výkonu se uskutečňuje pomocí havarijních a regulačních tyčí, které se zasouvají nebo vytahují z aktivní zóny.

 

Tepelný výkon: 1375 MW
Výška aktivní zóny: 2,5 m
Průměr aktivní zóny: 2,88 m
Počet palivových kazet: 349 ks
Hmotnost paliva v reaktoru: 42 t
Obohacení čerstvého paliva: 3,3 %
Počet pal. tyčí v kazetě: 126 ks
Průměr palivové tyče: 9,1 mm
Tlak chladiva: 12,3 MPa
Teplota chladiva na vstupu: 265 °C
Teplota chladiva na výstupu: 295 °C
Počet smyček I. okruhu: 6 ks
 

Model reaktoru VVER 440


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998