ZTRÁTY ENERGIE
Ztráty energie představují množství energie v daném procesu přeměněné na takový druh energie, který je nevyužitelný k předpokládanému účelu. Jedná se například o tepelné ztráty, ztráty způsobeném třením a podobně.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999