Lidé, firmy a organizace:
 Osobnosti
 Domácí firmy
 Zahraniční a mezinárodní firmy
Technická zařízení:
 Energetika všeobecně
 Elektrická zařízení
 Jaderná energetika
 Energetika fosilních paliv
 Vodní energetika
 Obnovitelné zdroje energie
Věda o energii:
 Fyzikální jednotky
 Částice, chemické prvky a sloučeniny
 Další látky
 Fyzikální pojmy
Technické a ekonomické pojmy:
 Technické pojmy
 Ekonomické pojmy