Lidé, firmy a organizace:

Osobnosti
Ampére André Maria
Archimedes
Bánki Donát
Becquerel Henri Antoine
Bečvář Josef
Běhounek František
Bohr Niels
Carnot Sadi
Celsius Anders
Clausius Rudolf Julius Emanuel
Coulomb Charles Augustin de
Curie Pierre
Curie-Sklodowská Marie
Čerenkov Pavel Alexandrovič
Démokritos
Diesel Rudolf
Diviš Prokop
Domalíp Karel
Edison Thomas Alva
Einstein Albert
Faraday Michael
Fermi Enrico
Ferraris Galileo
Fleming John Ambros
Francis James Bicheno
Franklin Benjamin
Galvani Luigi
Gauss Karl Friedrich
Gilbert William
Gray Stephen
Heisenberg Werner Karl
Henry Joseph
Hertz Heinrich
Jabločkov Pavel Nikolajevič
Joliot-Curie Fréderic
Joliot-Curieová Irene
Joule James Prescott
Kapica Pjotr Leonidovič
Kaplan Viktor
Kelvin William
Kirchhoff Gustave Robert
Kolben Emil
Křižík František
Kurčatov Igor Vasiljevič
Laval Carl Gustav
Leibnitz Gottfried Wilhelm
Maxwell James Clark
Mayer Julius Robert
Newcomen Thomas
Newton Isaac
Oersted Hans Christian
Ohm Georg Simon
Papin Denis
Parson Charles Algernon
Pascale Blaise
Pauli Wolfgang
Pelton Lester Allen
Petržílka Václav
Rankine William John Macquorn
Röntgen Wilhelm Conrad
Rutherford Ernest
Schrödinger Erwin
Siemens Werner von
Siemens Wilhelm
Stodola Aurel
Šimáně Čestmír
Škoda Emil
Tesla Nikola
Volta Alessandro
Watt James
Weber E.Wilhelm
Westinghouse George

Domácí firmy
ABB EJF, a.s.
Česká energetická agentura
Českomoravské doly, a.s.
ČEZ, a. s.
Diamo, s.p.
Energoprojekt Praha, a.s
Hutní montáže Ostrava, a.s.
Chemapol, a.s.
Jihočeská plynárenská, a.s.
Jihomoravská plynárenská, a.s.
Kabelovna Děčín - Podmokly, a.s.
KPS, a.s.
Moravské naftové doly, a.s.
Mostecká uhelná společnost, a.s.
OKD, a.s.
Paramo, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Zahraniční a mezinárodní firmy
CENTREL
CERN
Elektricité de France
Greenpeace
MAAE
Siemens AG
Slovenské elektrárne, a.s.
Světová energetická rada
UCPTE

 

Technická zařízení:

Energetika všeobecně
Akumulátor
Akumulátor tepla
Armatura
Bariéra
Bezpečnostní systémy
Blok
Bloková dozorna
Cirkulační čerpadlo
Čerpadlo
Dmýchací ventilátor
Dmychadlo
Dozorna v elektrárně
Ejektor
Ekonomizér
Elektrárna
Elektrárny s MHD generátorem
Elektrárny s parním cyklem
Elektrizační soustava
Energetický dispečink
Energetický podnik
Havarijní systémy
Hlavní výrobní blok
Hřídel
Chladicí věž
Kolektor
Komín
Kompresor
Kondenzátor
Kontejner
Laser
Ljungströmův regenerativní ohřívák vzduchu
Ljungströmův výměník
Lopatkové kolo
Manometr
Monžík
Motor
Napájecí čerpadlo
Napáječka
Oběžné kolo
Ohřívák vzduchu
Osvětlovací zařízení
Parní elektrárna
Parní generátor
Parní stroj
Parní turbína
Parogenerátor
Parovod
Pološpičková elektrárna
Předehřívák
Přehřívák
Přenosová síť
Přenosová soustava
Přihřívák
Regenerační ohřívák vzduchu
Rotor
Rozvodná síť
Rozvodná soustava
Sběrná komora
Setrvačníkový akumulátor
Sifon
Spalovací motor
Spalovací turbíny
Speciální elektrárny
Stator
Stožár elektrického vedení
Strojovna
Svítidlo
Špičkové elektrárny
Tepelná turbína
Tepelné čerpadlo
Tepelný motor
Tepelný napáječ
Teplofikační soustava
Teplosměnná plocha
Textilní filtry
Turbína
Turbodmychadlo
Turbokompresor
Turbomotor
Turbosoustrojí
Urychlovač
Velín
Venkovní vedení
Ventilátor
Výměník tepla
Výparník
Vzduchový ventilátor
Vznětový motor

Elektrická zařízení
Alternátor
Alternátor poháněný spalovacím motorem
Anoda
Asynchronní alternátor
Budící soustava
Budící vinutí
Časový článek
Dieselgenerátor
Dynamo
Elektrická ochrana
Elektrická síť
Elektrické stanice
Elektrické vedení
Elektrický generátor
Elektrický motor
Elektrický obvod
Elektrický přístroj
Elektrický rozvod
Elektrický stožár
Elektrický stroj
Elektrody
Elektrochemický akumulátor
Elektrochemický palivový článek
Elektroměr
Elektromobil
Elektromotor
Fotovoltaický článek
Galvanický článek
Generátor
Hydroalternátor
Jistič
Kabelové vedení
Katoda
Kompenzovna
Komutátor
Koncový článek
Magnetohydrodynamický generátor
Měnírna
Měřící a popudový článek
Odpínač
Odpojovač
Olověný akumulátor
Pojistka
Polovodiče
Polovodiče typu N
Polovodiče typu P
Rozvaděč
Rozvodna
Směrový článek
Spínací stanice
Spínač
Spotřebič elektrické energie
Stejnosměrný motor
Stejnosměrný stroj
Střídač
Supravodivý indukční akumulátor
Světelný zdroj
Svorkovnice
Synchronní alternátor
Synchronní kompenzátor
Synchronní konvertor
Synchronní motor
Synchronní stroj
Termoelektrický článek
Transformátor
Transformovna
Trojfázový indukční motor
Turboalternátor
Turbogenerátor
Účiník
Usměrňovač
Vinutí statoru
Vypínač

Jaderná energetika
Absorbér (též absorbátor)
Absorpční tyče
Aktivní bezpečnostní systémy
Aktivní zóna reaktoru
Aktivní zóna reaktoru BWR
Aktivní zóna reaktoru CANDU
Aktivní zóna reaktoru HTGR
Aktivní zóna reaktoru PIUS
Aktivní zóna reaktoru PWR
Aktivní zóna reaktoru RBMK
Aktivní zóna reaktoru SUPERPHÉNIX
Aktivní zóna reaktoru VVER 440
Aktivní zóna reaktoru VVER 1000
Barbotážní věž
Bariéra (u jaderné elektrárny)
Bariéra (u odpadů)
Bezpečnostní systémy u jaderných elektráren
BWR
CANDU
Dukovany
Hermetické boxy
Hermetické prostory (v jaderných elektrárnách)
Hlavní cirkulační čerpadlo
Hlubinné úložiště
HTGR
Jaderná elektrárna
Jaderná elektrárna Bruce
Jaderná elektrárna Cattenom
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Fukušima
Jaderná elektrárna Gravelines
Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice
Jaderná elektrárna Kašiwazaki Kariwa
Jaderná elektrárna Paluel
Jaderná elektrárna Mochovce
Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Záporožská
Jaderná elektrárna Černobyl
Jaderný reaktor
Jaslovské Bohunice
Kompenzátor objemu
Kontejnment
Mezisklad vyhořelého jaderného paliva
Mochovce
Nosný válec aktivní zóny
Ocelová tlaková nádoba
Palivová kazeta
Palivová tableta
Palivová tyč
Palivový článek
Plynová turbína
Povrchové úložiště
Primární okruh
Primární okruh - horká větev
Primární okruh - studená větev
PWR
RBMK
Reaktor (jaderný)
Reaktory chlazené plynem
Reaktory chlazené tekutým kovem
Regulační tyče
Rychlý reaktor
Sekundární okruh
Stelarátor
Superphénix
Temelín
Tepelný reaktor
Termojaderná elektrárna
Termojaderný reaktor
Tlakovodní reaktor
Tokamak
Úložiště radioaktivních odpadů
Úložiště v podzemních dutinách
Varný reaktor
VVER

Energetika fosilních paliv
Absorbér
Atmosférický fluidní kotel
Bahník
Briketárna
Cyklon
Cyklonový odlučovač
Dětmarovice
Drtič strusky
Elektrostatický odlučovač popílku
Fluidní kotel
Fluidní rošt
Granulační nádrž
Granulační ohniště
Hlubinný důl
Hodonín
Hořáky
Hydrocyklon
Chvaletice
Klasická elektrárna
Koksárna
Kolesové rýpadlo
Kotel
Ledvice
Mělník
Mlecí okruh
Mlecí zařízení
Mlýn
Nováky
Odlučovače popílku
Odsiřovací jednotka
Ohniště
Palivové čerpadlo
Palivové dmychadlo
Parní buben
Parní dóm s průlezem
Parní kotel
Parní kotel s výtavným ohništěm
Parní kotel s granulačním ohništěm
Paroplynová zařízení
Paroplynová elektrárna
Paroplynová teplárna
Pásový dopravník
Pásový rovinný rošt
Plamencový kotel
Plášť kotle
Plynojem
Plynovod
Počerady
Podavač
Popelník
Poříčí
Povrchový důl
Práškové granulační ohniště
Práškový kotel
Prunéřov
Průtlačný kotel
Ropní plošina
Ropovod
Rošt
Separátor parního kotle
Spalinovod
Spalinový kanál
Spalinový kotel
Spalovací komora
Spalovací kotel
Strmotrubný kotel
Strmotrubný roštový parní kotel
Škvárová výsypka
Štěchovice
Tepelná elektrárna
Teplárna
Tisová
Tlakový fluidní kotel
Tlakový fluidní kotel (řez)
Tlakový fluidní kotel - Španělsko
Tlakovzdušná akumulační elektrárna
Tranzitní plynovod a ropovod
Tušimice
Uhelné parní elektrárny
Uhelná elektrárna Dětmarovice - EDĚ
Uhelná elektrárna Chvaletice - ECH
Uhelná elektrárna Prunéřov - EPR
Uhelná elektrárna Hodonín - EHO
Uhelná elektrárna Ledvice - ELE
Uhelná elektrárna Mělník - EMĚ
Uhelná elektrárna Nováky
Uhelná elektrárna Počerady - EPČ
Uhelná elektrárna Poříčí - EPO
Uhelná elektrárna Tisová
Uhelná elektrárna Tušimice - ETU
Uhelná elektrárna Vojany
Válcový parní kotel
Varné trubky - varnice
Viřič
Vojany
Vysokotlaký granulační parní kotel
Výsypka
Výtopna
Výtopna na zemní plyn
Zásobník vápence
Zásobníky topného oleje
Zavodňovací kolektory

Vodní energetika
Akumulační vodní elektrárna
Asuánská přehradní nádrž
Bánkiho turbína
Dalešice
Derivační kanál
Derivační vodní elektrárna
Francisova turbína
Gabčíkovo
Hať
Haťova vodní elektrárna
Hráze
Kamýk
Kaplanova turbína
Lavalova turbína
Lipno
Malá vodní elektrárna
Odvodní kanál (u VE)
Orlík
Peltonova turbína
Pološpičková vodní elektrárna
Průtočná vodní elektrárna
Přečerpávací čerpadlo
Přečerpávací elektrárna Čierny Váh
Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
Přečerpávací vodní elektrárna
Přehrada
Přehradová vodní elektrárna
Přetlaková vodní turbína
Příbojová elektrárna
Přílivová vodní elektrárna
Přívodní kanál (u VE)
Rovnotlaká vodní turbína
Slapy
Špičková vodní elektrárna
Vážská kaskáda
Vltavská kaskáda
Vodní dílo
Vodní elektrárna
Vodní elektrárna Gabčíkovo
Vodní elektrárna Lipno I
Vodní elektrárna Štěchovice II
Vodní elektrárna Lipno II
Vodní elektrárna Orlík
Vodní elektrárna Kamýk
Vodní elektrárna Slapy
Vodní elektrárna Štěchovice I
Vodní elektrárna Vrané
Vodní elektrárna Dalešice
Vodní elektrárny
Vodní kolo
Vodní turbína
Vodoznak
Vrané

Obnovitelné zdroje energie
Dlouhá louka
Dvojlistý rotor "Flexhat"
Fermentor
Geotermální elektrárna
Savoniův rotor
Sluneční elektrárna
Sluneční elektrárna věžová
Sluneční kolektor
Sluneční kolektor - využití
Sluneční parková elektrárna
Sluneční parková elektrárna - detail
Solární automobil
Solární panel
Solární panel - využití
Větrná elektrárna Dlouhá Louka
Větrná elektrárna Off-shore
Větrná elektrárna
Větrná turbína
Větrná turbína Darrieus
Větrný turbogenerátor
Větrný park
Vrtule větrné elektrárny
Wellsova vzduchová turbína
Zplyňovací kotel


Věda o energii:

Fyzikální jednotky
Ampér - jednotka elektrického proudu
Becquerel - jednotka aktivity
°C - jednotka teploty
Coulomb - jednotka elektrického náboje
Curie - zastaralá jednotka aktivity
Elektronvolt - eV
Farad - jednotka elektrické kapacity
Gray - jednotka dávky
Hertz - jednotka frekvence
Joule - jednotka energie
Kelvin - jednotka termodynamické teploty
Lumen
Newton - jednotka síly
W - ohm, jednotka el.odporu
Pa - jednotka tlaku
Siemens - jednotka elektrické vodivosti
Sievert - jednotka ekvivalentí dávky
Volt - jednotka elektrického napětí
Watt (W)
Watt elektrický
Watt tepelný
Weber - jednotka magnetického toku

Chemické částice, prvky a sloučeniny
Anion
Antičástice
Atom
Berylium
Bór
Částice alfa
Částice beta
Deuterium
Draslík
Dusík
Elektron
Elementární částice
Foton
Freony
Grafit - moderátor
Grafitové bloky
Helium
Chlor
Ion
Izotop
Jádro atomu
Jádro barya
Jádro kryptonu
Jádro uranu - 235
Jód
Kadmium
Kation
Krypton
Kyslík
Lithium
Neutron
Nukleon
Nuklid
Olovo
Oxidy dusíku
Oxidy síry
Oxidy uhlíku
Ozón
Plutonium
Pomalý neutron
Pozitron
Proton
Prvek
Radioaktivní prvek
Radioaktivní uhlík
Radionuklid
Rádium
Radon
Rychlý neutron
Síra
Sodík
Těžká voda
Thorium
Transuranové prvky
Tritium
U-235
U-238
Uhlík
Uhlovodíky
Uran
Vápenec
Vodík
Zirkonium

Další látky
Aglomerát
Antihmota
Bimetal
Biomasa
Biocidní látky
Brikety
Černé uhlí
Deponát
Dočasně radioaktivní odpad
Dřevěné uhlí
Energoplyn
Energosádrovec
Fosilní paliva
Hnědé uhlí
Jaderné palivo
Kapalné výpusti
Kapalný radioaktivní odpad
Koks
Lignit
Mazut
Moderátor
Nízkoaktivní odpad
Obohacené palivo
Odpad
Palivo
Palivo (jaderné)
Pára
Pevný radioaktivní odpad
Plazma
Plyn
Plynný radioaktivní odpad
Popel
Popeloviny
Popílek
Pracovní látka
Radioaktivní odpad
Rašelina
Ropa
Sádrovec
Sekundární spalovací vzduch
Smog
Spaliny
Spalovací vzduch
Stabilizát
Struska
Středně aktivní odpad
Suspenze
Svítiplyn
Škvára
Technická voda splavovací
Topný olej
Uhlí
Uranová ruda
Vápencová suspenze
Vyhořelé jaderné palivo
Vysokoaktivní odpad
Zemní plyn

Fyzikální pojmy
Absolutní nula
Absorbovaná energie moře
Absorpce
Adiabata
Adiabatická expanze
Adiabatická komprese
Aktivita
Akumulace energie
Ampérovo pravidlo
Anergie
Anihilace
Atomové číslo Z
Biologická ochrana
Braytonův cyklus s plynovou turbínou
Carnotizace cyklu
Carnotův cyklus
Clausiův-Rankinův parní cyklus
Cyklický (regenerativní) proces
Činný výkon
Čistý elektrický výkon
Dávka (radiační)
Diagram zatížení
Ekologie
Ekosystém
Ekvivalentní dávka
Elektrická energie
Elektrická kapacita
Elektrická vodivost
Elektrické napětí
Elektrické pole
Elektrický náboj
Elektrický odpor
Elektrický potenciál
Elektrický proud
Elektrický výboj
Elektrický výkon
Elektroenergetika
Elektrochemie
Elektrolýza
Elektromagnetická energie
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické záření
Elektronika
Elektronový obal
Elektrostatika
Elektrotechnika
Elektřina
Emise
Endotermická reakce
Energetika
Energie
Entropie
Exergie
Exotermická reakce
Expanzní změny
Fázor
Fázorový diagram
Flemingovo pravidlo levé ruky
Frakční odlučivost
Frekvence elektrické sítě
Gama záření
Geotermální energie
Globální oteplování
Hlavní věta termodynamiky
Hmotnostní číslo A
Hrubý elektrický výkon
Hydroenergetický potenciál
Chemická energie
Chemická reakce
Chromatičnost
Imise
Insolace
Instalovaný elektrický výkon
Ionizace
Ionizující záření
Izobarický přívod tepla
Izoterma
Izotermický děj
Jaderná bezpečnost
Jaderná energetika
Jaderná energie
Jaderná reakce
Jalový výkon
Jednotky SI
Jmenovité veličiny
Kalinův cyklus
Karbonizace
Kinetická energie
Kirchhoffovy zákony
Kompenzace účiníku
Komutace
Kondenzace
Kontaminace
Koroze
Kosmické záření
Kyselý déšť
Lawsonovo kritérium
Magnetické pole
Magnetický tok
Magnetizmus
Maxwellovy rovnice
Mechanická energie
Model atomu
Model jádra atomu
Multiplikační koeficient
Neutronové číslo
Neutronové stínění
Nukleonové číslo
Odlučivost
Ohmův zákon
Optimalizace v energetice
Osmotická energie
Oteplování klimatu
Ozónová díra
Palivový cyklus
Paroplynový cyklus
Perpetum mobile
Poločas rozpadu
Pološpikové zatížení
Potenciál
Potenciální energie
Práce
Primární energie
Protonové číslo
Přechod P - N
Přechodový jev
Přenos tepla
Přepětí
Příkon
Přirozená radioaktivita
Přirozený oběh
Radioaktivita
Radioaktivní záření
Raleighovo rozložení
Regenerace tepla
Rozpadová řada
Sekundární energie
Skleníkový efekt
Skluz
Sluneční energie
Solární konstanta
Součinitel rychloběžnosti
Spalné teplo
Spalování
Statická elektřina
Stejnosměrné elektrické napětí
Stejnosměrné elektrické veličiny
Stejnosměrný elektrický proud
Střídavé elektrické napětí
Střídavé elektrické veličiny
Střídavý elektrický proud
Supravodivost
Světlo
Synchronní rychlost
Špičkové zatížení
Štěpná reakce
Štěpná řetězová reakce
Tepelná energetika
Tepelná energie
Tepelná účinnost
Tepelné diagramy
Tepelný oběh
Teplo
Terčové jádro
Termická účinnost cyklu
Termodynamické cykly
Termojaderná energie
Termojaderná reakce
Termojaderná řetězová reakce
Tlak
Tlaková energie
Trvale udržitelný rozvoj
Účinnost
Účinnost větrného turbogenerátoru
Umělá radioaktivita
Vazebná energie
Větrná energie
Vlastní spotřeba elektrické energie
Vnitřní energie
Vodič
Vodní energetika
Vodní energie
Výhřevnost
Výkon
Výkon mořských vln
Základní zatížení
Zákon zachování energie
Zákon termodynamiky
Záření částicové (korpuskulární)
Zářivá energie
Zdánlivý výkon
Zkrat
Životní prostředí

 

Technické a ekonomické pojmy:
Alternativní zdroje energie
Atomový zákon
Bezdrátový přenos elektrické energie
Bezpečnost provozu
Bezpečnostní postupy u jaderných elektráren
Bitumenace
Cementace
Cirkulace
Černobylská havárie
Čerpadlový provoz přečerpávací vodní elektrárny
Čisté technologie uhlí
Denoxidace
Doprava uhlí
Doprava ropy
Doprava zemního plynu
Ekonomika energetiky
Elektrická instalace
Elektrická izolace
Elektrifikace
Elektrolyt
Emise škodlivin
Energetická politika státu
Energetická soustava
Environmentální hnutí
Exhalace
Fluidní lože (vrstva)
Fluidní spalování
Fluidní vrstva
Granulace
Havárie
Havarijní chlazení
Hluk větrných elektráren
Hořlavina
Hydraulické odstruskování
Hydraulický odvod zgranulované strusky
Chladicí voda
Chladivo
INES
Izolant
Jaderné palivo
Koeficient využití instalovaného výkonu
Kogenerace
Koncentrace spádu u vodních elektráren
Likvidace zařízení
Luminofor
Měření a regulace
Mokrá vápencová vypírka
Mokré procesy
Mžiková ochrana
Náhradní schéma
Napájecí voda
Napáječka
Nepřímá ochrana
Obnovitelné zdroje energie
Odlučování popílku a čištění spalin
Odpadní teplo
Odsiřování spalin
OTEC (Ocean Thermal Energy Convertion)
Oxidační vzduch
Palivové hospodářství
Parní vytápění
Plynárenství
Plynové vytápění
Prášková technologie
Primární ochrana
Primární směs
Primární spalovací vzduch
Přenos elektrické energie
Přepracování vyhořelého jaderného paliva
Přifázování
Přímá ochrana
Racionalizace spotřeby elektrické energie
Regulace čerpadla
Regulace kompresoru
Regulace parní turbíny
Regulace ventilátoru
Regulace vodní turbíny
Rekultivace
Riziko
Rozvod elektrické energie
Rozvod zemního plynu
Řízení elektrizační soustavy
Sazby elektrické energie
Sekundární ochrana
Spalovací prostor
Spolehlivost
Spotřeba elektrické energie
Stínění
Suché procesy
Summit Země
Systém čištění spalin
Štítkování elektrických spotřebičů
Technologie čistého uhlí
Tepelná turbína
Tepelné znečištění
Tepelné ztráty
Teplárenství
Těžba ropy
Těžba uhlí
Těžba zemního plynu
Turbínový provoz
Turbínový provoz PVE
Uhelné sloje
Úspory energie
Útlumový program
Vakuum v kondenzátoru
Vitrifikace
Vodní prostor
Výroba bioplynu
Výroba elektrické energie
Vytápění
Výkon reaktoru
Zajištěné napájení
Zákon o ozduší
Zásobování teplem
Zdroj
Zemní spojení
Zplyňování uhlí
Ztráty energie
Životnost energetických zařízení