3. kapitola


 
  MAGNETICKÉ JEVY
STŘÍDAVÝ PROUD
VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

TITULNÍ STRÁNKA
Obsah

 
... tuhle máme měděný, zeleným hedvábím ovinutý a takto zároveň osamocený drát, který jest mnohokráte otočen okolo měkkého železa, jež má podobu podkovy. Připněme nyní oba polarní dráty naší baterie k oběma koncům zmíněného měděného drátu, který okolo podkovy z měkkého železa jest ovinut.
Jest-li baterie jak náleží spojena, shledáme, že řečené měkké železo nabylo proudem elektrickým zvláštní síly, kterou přitahuje k sobě železnou desku i s těžkým závažím na desce té visícím. Přerušíme-li však vodivé spojení mezi drátem podkovy a mezi baterií, zmizí ihned přitažlivá síla v železe a závaží i s deskou spadne neprodleně dolů.
Takovéto magnety z měkkého železa slovou elektromagnety, jsou nepoměrně silnější než magnety povstalé natíráním a slouží proto dobře ...

FYSIKA, již napsal Balfour - Stewart, 1883

3. kapitola  

ČEZ,a.s. 2003