Úvodní stránka

Oční vady a laser

Zdravé oko je schopno zaostřit na sítnici obrazy předmětů různě vzdálených. Oční vady se projevují například tím, že na sítnici nevzniká ostrý obraz předmětu. K takovým vadám patří dalekozrakost a krátkozrakost.

Dalekozrakost
Když se okem vytvoří obraz blízkého předmětu až za sítnicí, oko je dalekozraké (hypermetropické). Dalekozrací lidé při čtení bez brýlí umísťují text co nejdále od oka. Ve stáří se i původně zdravé oko stává dalekozrakým. Oční svaly ochabnou a ztrácejí schopnost dostatečně zakřivit oční čočku. Dalekozrakost se kompenzuje brýlemi s vhodnou spojkou, která zajistí, aby se paprsky z blízkých předmětů sbíhaly přesně na sítnici a vytvořily na ní ostrý obraz.
 
Dalekozraké 0 Dalekozraké 1

Krátkozrakost
U krátkozrakého (myopického) oka se obrazy vzdálených předmětů vytvoří už před sítnicí a jsou proto neostré. Krátkozrací lidé mohou běžně číst a psát i bez brýlí. Krátkozrakost se kompenzuje brýlemi s vhodnou rozptylkou, která rozšíří svazek paprsků ze vzdáleného předmětu tak, aby se sbíhaly na sítnici a vytvořily na ní ostrý obraz.
 
Krátkozraké 0 Krátkozraké 1

Krátkozrakost a dalekozrakost se dnes odstraňují nebo aspoň zmířňují laserem. Tato metoda se nazývá laserová termokeratoplastika neboli LASIK, zákrok se provádí excimerovým laserem. Podstatou zákroku je úprava zakřivení oční rohovky tak, aby se světelné paprsky sbíhaly přesně na sítnici a vytvářely ostrý obraz předmětu. Při operaci se laserovým paprskem postupně „odpařuje“ povrch rohovky, až se získá její požadovaný tvar.
Operace probíhá v několika krocích: nejprve se částečně odřízne a odklopí vrchlík rohovky (2 - 4), následuje „vytvarování“ rohovky laserem (5, 6) a opětné uzavření oka odklopeným vrchlíkem (7, 8).
Oko
Oko
Přístroj neustále kontroluje polohu pacientova oka, aby laserové paprsky vždy dopadaly na správné místo rohovky. Zákrok se provádí ambulantně, trvá jen krátkou dobu a zlepšení pociťuje pacient ihned po zákroku.
 
OkoPříprava operaceOperace