Úvodní stránka

Průkopnické začátky

Archimédés ze Syrakus (asi 287 - 212 př. n. l.) byl řecký učenec, který všechny své matematické, fyzikální a technické objevy učinil v rodných Syrakusách. V matematice se zabýval geometrickými tělesy, měřením kruhu, studoval matematické křivky. K jeho hlavním fyzikálním objevům patří zákony statiky pevných těles a hydrostatiky. Definoval řadu důležitých fyzikálních pojmů a odvodil podmínky pro rovnováhu na jednoduchých strojích. Když tento zákon objevil, prohlásil prý: „Dejte mi pevný bod a pohnu Zemí“. K jeho nejpopulárnějším objevům patří zákon o nadlehčování těles v kapalině.
Archimédovi se připisuje autorství řady vynálezů, např. válečných strojů používaných při obraně Syrakus před římskými vojsky. Údajně zničil římské loďstvo tak, že na ně soustředil sluneční paprsky, odražené od vyleštěných kovových štítů obránců. Legenda je to pěkná, ale zcela fantastická. Obyčejné světlo se žádným způsobem nedá zkoncentrovat do tak úzkého svazku paprsků, který by mohl dřevěné lodě zapálit. Podobnou zbraň by Archimedovi umožnil zkonstruovat pouze laser ...


Americký patent č. 2 929 922 na konstrukci kvantového generátoru, který získali 22. března 1960 Artur L. Schawlow a Charles H. Townes
Patent Patent