Současná podoba a rentgenový snímek
obrazu "Hostina bohů"