Zpráva o novém druhu paprsků

Rukopis zprávy a její tisková podoba
Rukopis Titulní list
 
První známá rentgenová fotografie - ruka paní Röntgenové (22.12.1895)
Ruka