Úvodní stránka

Země, voda, vzduch

Solární energie neunikla ani pozornosti konstruktérů dopravních prostředků. Technických problémů je však dosud tolik, že s malými výjimkami jde zatím pouze o různá experimentální zařízení. Konstruktéři s jejich pomocí hledají řešení problémů, studenti si na nich v praxi ověřují teoretické znalosti. Dá se však očekávat, že slunečním zářením poháněné dopravní prostředky po čase najdou své uplatnění i pro "běžné" zákazníky.
 
Solární automobil
Stavba vozítka, poháněného Sluncem, je oblíbenou zkouškou konstruktérské dovednosti. Jeden z mnoha modelů pokusného slunečního automobilu vznikl v roce 2005 v australském Melbourne. Dostal jméno AURORA a patří mezi velmi úspěšná vozidla. Aurora vytvořila 8 světových rekordů a zvítězila i závodě kolem Austrálie, při němž urazila 13 504 km za 24 dnů.
Aurora
Konstrukce jednomístného vozidla z kompozitních materiálů má při délce 4 600 mm a šířce 2 000 mm hmotnost včetně baterií pouhých 165 kg. Povrch karosérie je v maximální míře pokryt galium-arsenidovými fotovoltaickými panely s celkovým výkonem 1 900 W. Použitý materiál přeměňuje sluneční energii na elektřinu s účinností 24 % - 26 %. Pohon zajišťuje speciální elektromotor o hmotnosti jen 15 kg a výkonu 1,8 kW. Aby mohlo vozítko pokračovat v jízdě i při krátkodobě snížené intenzitě osvětlení, je vybaveno lithiovou baterií.
 

Solární loď
Jedním z mála sériově vyráběných a komerčně používaných dopravních prostředků, poháněných sluneční energií, jsou čluny s poetickým jménem Sluneční námořník. Tyto čluny jsou vyráběny v několika modifikacích, jednou z nich je typ Solar Sailor Catamaran:
Solar Sailor
Loď dlouhá 20 metrů je určena pro 100 pasažérů a dosahuje maximální rychlosti 12 uzlů. Fotovoltaické panely o celkovém výkonu 12 kW je možno natáčet tak, aby účinnost přeměny slunečního záření na elektřinu byla co nejvyšší. Pohon lodi dvěma elektromotory je řešen jako hybridní. Elektromotory jsou napájeny z baterií, které se dobíjí:
  • elektřinou z rozvodné sítě (v přístavu)
  • elektřinou z fotovoltaických panelů (při plavbě)
  • generátorem, poháněným plynovým nebo dieselovým motorem (při plavbě)

Solární letadla
Konstruktérem prvního letounu, poháněného sluneční energií, byl Paul MacCready. Jeho létající křídlo nazvané Solar Challenger vzlétlo poprvé 20. listopadu 1980 a v létě příštího roku přelétlo přes průliv La Manche z Francie do Anglie. Více než 16 000 fotovoltaických článků na křídle o rozpětí přes 14 m poskytovalo výkon kolem 2,7 kW.
Solar Chalenger

Jiný známý solární letoun - Pathfinder Plus navrhli konstruktéři americké NASA. 8 stejnosměrných elektromotorů na křídle o rozpětí 36 metrů napájely fotočlánky o celkovém výkonu 12,5 kW. Při testovacích bezpilotních letech byla dosažena řada letových rekordů, například maximální výška 24 700 m..
Pathfinder Plus

Helios je projekt bezpilotního solárního letounu NASA, jehož parametry jsou imponující:
  • rozpětí 75,3 m, plocha křídla 186,6 m2, hmotnost 600 kg
  • 14 elektromotorů s výkonem po 1,5 kW, vrtule o průměru 2 m
  • zdroj energie - 62 120 oboustranných fotovoltaických článků
  • lithiové baterie jako náhradní zdroj při snížené intenzitě světla
  • typická rychlost letu 30 - 40 km/h
  • maximální dosažená výška asi 30 000 m (r. 2001)
Zajímavá je také varianta napájení elektromotorů palivovými články. Je-li intenzita slunečního záření dostatečná, část elektrické energie z fotočlánků slouží k napájení pohonných elektromotorů. Zbylá část energie se přivádí do elektrolyzéru, kde se elektrickým proudem rozkládá voda na vodík a kyslík. Oba plyny se shromažďují v oddělených nádržích. Nastane-li tma, vodík a kyslík z nádrží se přivádějí do palivových článků a elektrická energie z nich napájí pohonné elektromotory.
Helios

A na závěr ještě jedna "solární" zajímavost.
PiccardBertrand Piccard je synem Jacquese Piccarda (výzkum mořských hlubin) a vnukem Augusta Piccarda (stratosférické balóny, výzkum mořských hlubin). Jablko nepadá daleko od stromu - Bertrand se proslavil například svými rekordními lety s balóny typu BREITLING ORBITER. V roce 2011 plánuje obletět zeměkouli v letadle, poháněném energií ze slunečního záření. Už dnes testuje prototyp letounu s křídlem o rozpětí 80 m, pokrytým účinnými fotovoltaickými články.