Úvodní stránka

Vesnice ve stínu

V severní Itálii, v hlubokém horském údolí nedaleko švýcarských hranic, leží malá vesnice Viganella. Nepyšní se žádnými turistickými pozoruhodnostmi a jejích 197 obyvatel žije prostým životem. Fotografie z letních měsíců ukazují příjemná prosluněná zákoutí, jakých najdeme na italském venkově spoustu. Jakmile však přijde podzim, nastane ve Viganelle zvláštní období: Od 11. listopadu až do 2. února následujícího roku se za celý den nedostanou do obce ani na chvíli přímé sluneční paprsky.
 
Viganella Viganella
Viganella Viganella

Příčinou zimních problémů je zvláštní poloha Viganelly. Na jih od vesnice se zvedá horský hřeben, který svou výškou brání slunečním paprskům proniknout až do údolí. Slunce je v zimních měsících příliš nízko nad obzorem. Obecní zastupitelé přijali originální návrh na řešení problému. Na protějším svahu nechají postavit rozměrné otočné zrcadlo z ocelového plátu, které bude v zimě odrážet sluneční paprsky do vesnice. V té době nebude v poledne přicházet světlo z jihu, ale právě z opačné strany! Zrcadlo o celkové ploše 40 m2 bude ukotveno na betonové plošině a jeho pohyb bude řídit počítač. Jeho celková hmotnost bude víc než 1 tuna. Půjde tedy o obří heliostat, podobný zrcadlům používaným ve slunečních elektrárnách. Zrcadlem má být vesnice osvětlována nejméně 6 hodin denně.
 
Viganella Viganella

Na levém snímku je zachycena náves ve Viganelle v podzimním období, kdy slunce svítí už jen na svahy nad vesnicí. Vpravo je znázorněno řešení, realizované pomocí heliostatu.