Úvodní stránka

Sluneční božstva

Starověké civilizace oplývaly velkým množstvím bohů, ale jeden z nich měl u všech výjimečné postavení. Byl to bůh Slunce. Každá civilizace si ve své mytologii vytvořila osobitý kult, způsob jeho uctívání a zobrazení. Podívejme se na některé z těchto bohů Slunce trochu blíže:
 
Sumerové
Hlavním bohem byl bůh oblohy Utu, syn božské dvojice Nanna a Ningal. Většina ostatních bohů měla v sumerské říši jen velmi omezenou „působnost“, například jen v určitém městě.
 
Egypt
Bůh Re (příp. Ra), stvořitel světa, patřil k nejmocnějším egyptským bohům. V dlouhé egyptské historii se spojoval také se jmény Amon nebo Atum. Hlavním centrem slunečního kultu bylo město Heliopolis.
 
Řecko a Řím
Bůh Hélios, zobrazovaný na voze taženém po nebeské klenbě čtyřspřežím. Byl uctíván nejen v Řecku, ale i v Římě a Egyptě. Často se zaměňuje s bohem Apollónem, synem boha Dia a bohyně Léty. Apollón byl bohem slunečního jasu, dárcem zdraví, ochráncem umění a stál v čele družiny Múz.
 
Keltové
Slunečního boha, který měl jméno Lugh, uctívali Keltové ve střední Evropě. Byl vnukem boha podsvětí Balora.
 
Aztékové
Bůh Huitzilopochtli byl ve středomexické aztécké civilizaci spojován se Sluncem, válkami a mladými muži. Bohem aztéckého slunečního kalendáře byl Tonatiuh. Oběma sloužili dva nejvyšší aztéčtí kněží.
 
Inkové
Bůh Inti byl v incké mytologii (na území dnešního Peru) zobrazován jako zlatý sluneční disk s lidskou tváří. Jeho jménem vystupoval na obřadech nejvyšší Inka.
 
Hindové
Bohyní spojovanou s kultem Slunce byla Surya a také bůh Garuda, zobrazovaný napůl jako muž, napůl jako sup.
 
Další národy
Číňané uctívali dokonce 10 slunečních bohů. Bohem Slunce v polynézské mytologii byl Maui. Pro Eskymáky byl bohem Slunce Malina, bohem Měsíce jeho bratr Anningan. Norové uctívali boha Freyra, Židé boha Baala.
 
Bohové Slunce, které uctívaly různé národy (kliknutím se snímky zvětší):