Úvodní stránka

Ve škole našich pradědečků

Ještě dlouho po objevu radioaktivity nebylo jasné, kde a jak radiaktivní záření vzniká a jaké má vlastnosti. Přesto se už před první světovou válkou o radioaktivitě zmiňovaly i školní učebnice. Ve fyzikálních kabinetech se také začaly objevovat první pomůcky (spintariskopy, elektrometry, zdroje záření) pro demonstraci radioaktivity. Například v knize „Silozpyt a lučba na všech stupních školy obecné a měšťanské“, která vyšla v roce 1910, se mj. píše:
ElektrometrFrancouzský fysik H. Becquerel r. 1896 zpozoroval, že uranové látky smolince, černého, smolně lesklého nerostu z Jáchymova v Čechách, vysílají paprsky, které pronikají tenké vrstvy kovové, působí v citlivé desky fotografické, byť byly v černé látky zahalené po léta chovány v temnotě, že vybíjejí elektrická tělesa. Tyto pozoruhodné neviditelné paprsky byly po objeviteli nazvány paprsky Becquerelovými a látky, které tuto aktivitu neboli činnost jeví, pojmenovány látkami radioaktivními neboli paprskujícími (radius = paprsek, activus = činný).
 
Z radiových solí vycházející paprsky jsou veliké síly. Pronikají značně tlustými deskami olověnými a skleněnými, rozšiřují se přímočárně, vyvolávají fosforescenci či světélkování skla, vody, petroleje a krystalového kysličníku zinečnatého. Rozkládají vodu ve vodík a kyslík, činí vzduch dobrým vodičem, přeměňují kyslík ve vzduchu v ozon, červený fosfor v bílý, vylučují jod z jeho sloučenin.
 
Překvapující jest úkaz, že radiové soli jsou sídlem trvalého, samočinného vyvinování tepla, jež lze měřiti rtuťovým teploměrem. 1 gram radia vyzařuje v hodině 118 kalorií tepla (Kalorie = množství tepla, jehož je potřeba, aby se 1 kg destillované vody ohřál z 0°C na 1°C). Dle nových odhadů radium ztrácí po 1300 letech polovinu své aktivity. Radiové paprsky způsobují velmi prudké záněty kůže a užívá se jich k léčení kožních chorob a rakoviny.
 
Příčina radioaktivity, tajuplného světla a tepla, jež z radiových solí nepřetržitě vyzařují, není podnes známa. Badatelé stojí tu před největší záhadou, o jejíž rozřešení se badavý duch lidský horlivě snaží.