Úvodní stránka

David a Goliáš

Moderní urychlovače částic měly své předchůdce už v biblických dobách - byly to praky. Místo mikroskopických částic se v nich urychlovaly částice mnohem obyčejnější, větší či menší kameny. Energii získávaly buď z lidských svalů, nebo u velkých středověkých praků přeměnou potenciální energie těžkého závaží. Zalistujete-li v bibli, najdete v jejím Starém zákoně popis bojového použití praku, které přešlo do historie. Byl to souboj mladého židovského pasáka ovcí Davida s obrovitým filištínským bojovníkem Goliášem:
 
1. kniha Samuelova, kap. 17.
Biblí svatá, vydání Kralické z r. 1613
 
48. Stalo se pak, že když vstal ten Filistinský a šel, přibližuje se k Davidovi, pospíšil i David a běžel proti Filistinskému, aby se s ním potýkal.
49. V tom David vztáh ruku svou k mošničce, vyňal z ní kámen, kterýmž hodil z praku, a udeřil Filistinského v čelo jeho tak, že kámen uvázl v čele jeho. I padl tváří svou na zem.
50. A tak přemohl David Filistinského prakem a kamenem, a udeřiv Filistinského, zabil jej, ačkoliv David žádného meče v ruce neměl.

 
Jinou verzi tohoto slavného souboje, zpracovanou s typickým humorem V + W, najdete v jedné z písní Osvobozeného divadla. Při troše dobré vůle bychom z textu mohli vyvodit, že Davidův prak urychlil kámen podobně, jako se dnes urychlují částice v cyklotronu!
 
David a Goliáš
Voskovec, Werich, Ježek
 
Samuelova kniha nám povídá,
jak na Žida přišla veliká bída,
jak ti bídní Filištíni
válku vést nebyli líní,
až potkali Davida.
 
David šel do války volky nevolky,
z velké dálky nesl bratrům homolky,
v pochodu se cvičil v hodu,
dal si pro strýčka Příhodu
tři šutry do tobolky.
 
„Hej, hej! Kam se valej, vždyť jsou malej“,
takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje,
když mu ale obr plivnul do očí,
David se otočí, prakem zatočí:
„Když začínáš, no tak tumáš,
byl jsi velkej - já měl kuráž“,
a jakej byl Goliáš ...

Nerovný souboj Davida a Goliáše byl tématem řady uměleckých děl
 

Středověký válečný prak vystřeloval balvany přes hradby obleženého města (r. 1405)