Přejít na menu Volba jazyka

Mise, vize a strategie

Mise a vize

Posláním Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě.

Podpora hospodářského růstu a životní úrovně obyvatelstva jsou pro ni odpovědným úkolem v pravém slova smyslu. Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a uvědomuje si svůj závazek k odpovědnému chování. Formou daně z příjmů a na dividendách za více než patnáct let existence odvedla energetická společnost ČEZ českému státu, svému největšímu akcionáři, více než 106 miliard korun, z toho na daních z příjmů 66 miliard korun. Ekonomické úspěchy Skupiny ČEZ současně budují zázemí celému podnikatelskému prostředí České republiky. Svým působením vytváří Skupina ČEZ více než 100 tisíc pracovních míst a od vzniku akciové společnosti ČEZ v roce 1992 v České republice investovala téměř 300 miliard korun, ze kterých měly prospěch domácí firmy a pochopitelně i jejich zaměstnanci.

Strategie

Rok 2011 se nesl ve znamení reakce Skupiny ČEZ na turbulentní situaci na trhu s elektřinou, související s ekonomickou stagnací v eurozóně či reakcí evropských států na havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě. V návaznosti na strategickou iniciativu NOVÁ VIZE byla aktualizována strategie Skupiny ČEZ. Ambicí aktualizované strategie je minimalizace hlavních rizik ohrožujících výsledky podnikání Skupiny ČEZ a zároveň využití aktuálních příležitostí k růstu.

Kromě výroby, distribuce a prodeje elektřiny patří k aktivitám Skupiny ČEZ i oblast jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin, zpracování vedlejších energetických produktů a také informační a komunikační technologie. Skupina ČEZ se současně řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice.

Přejít nahoru

Navigace: