Přejít na menu Volba jazyka

Úspory

Jedním z nejvýznamnějších nástrojů ke snižování emisí a energetické náročnosti jsou energetické úspory. Také stát podporuje iniciativy v uvedené oblasti. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR má například patronaci nad následujícími programy:

Důvodem, proč je třeba zákazníky vést ke snižování spotřeby elektrické energie, je zejména ochrana životního prostředí. Skupina ČEZ realizuje své aktivity v oblasti úspor energie ve třech základních rovinách:

Osvěta

Osvěta je pro Skupinu ČEZ velmi důležitým nástrojem, který ve svém důsledku dokáže usměrnit množství spotřeby elektrické energie. V návaznosti na ekologické chování Skupiny ČEZ je cílem snižování spotřeby a využívání obnovitelných zdrojů energie. Kampaně a další iniciativy a programy pro veřejnost vysvětlují, jakým způsobem je možné toho dosáhnout.

Poradenství

Skupina ČEZ poskytuje klasické poradenství zaměřené na zkvalitňování odběru elektřiny, stanovení ceny apod. Kromě toho se zaměřuje na poradenství, kdy se snaží informovat zákazníky o možnostech, jak snížit vysoké objemy odebrané elektřiny, jak ušetřit elektrickou energii v domácnosti i na pracovišti, jak se chovat více s ohledem na životní prostředí, jak optimalizovat odběry elektrické energie v denním a nočním čase apod.

Skupina ČEZ má 24 zákaznických center na území celé České republiky. Služby poskytne také 58 smluvních partnerů. Mapu jejich umístění s kontakty a otevírací dobou najdete na webových stránkách Skupiny ČEZ na adrese www.cez.cz/cs/kontakty/kontaktni-mista.html.

Call centra jsou dvě – v Plzni a v Zábřehu na Moravě. Fungují navzájem jako záložní, aby byla vždy zajištěna dostupnost zákaznických linek Skupiny ČEZ. Tři sta zkušených, profesionálních operátorů denně vyslechne v průměru 4 500 telefonických požadavků. Referenti zákaznických center spolu s operátory vyřeší kromě hovorů průměrně za den 6 500 požadavků předaných jinými cestami (například faxy, e-maily, dopisy z internetové obchodní kanceláře atd.) a starají se o 3,5 milionu zákazníků. Do call centra se dovoláte prostřednictvím Zákaznické linky na čísle 840 840 840.

Další službou pro zákazníky Skupiny ČEZ je internetová aplikace Virtuální obchodní kancelář. Umožňuje pohodlně získávat osobní informace a řešit požadavky související s odběrem elektřiny. Díky možnosti nepřetržitého přístupu šetří Virtuální obchodní kancelář čas a umožňuje stálou kontrolu. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny heslem.

Virtuální obchodní kancelář umožňuje získat:

Pokud má zákazník o uvedenou službu zájem, zaregistruje se k ní na webových stránkách Skupiny ČEZ na adrese www.cez.cz/vok. Pokud si chce sjednat schůzku, stačí si otevřít internetovou adresu www.cez.cz/cs/kontakty/sjednani-schuzky.html a rezervovat si termín, který mu vyhovuje.

Další možností, jak účinně poradit veřejnosti při výběru a zacházení s elektrickými spotřebiči, je aplikace, která po zadání konkrétních údajů „spočítá“, jak je na tom domácnost se svými spotřebiči a jejich odběrem energie. Pomocí interaktivních výpočtů je možné například zjistit, kolik finančních prostředků lze ušetřit nákupem úsporných zářivek, vypočítat uhlíkovou stopu své činnosti atd. Internetovou aplikaci najdete v sekci Chci ušetřit, v podkapitole Energetický rádce na adrese http://www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/jak-usetrit.html.

Přímá spolupráce

Se zákazníky jedná Skupina ČEZ přímo, vždy podle typu komunikace, kterou si klient sám zvolí. Může se na ni obrátit prostřednictvím:

Kromě toho zavedla Skupina ČEZ službu tzv. elektronické faktury. Znamená to, že fakturu nebude zákazník dostávat v tištěné papírové formě, ale dostane ji na svoji e-mailovou adresu.

Skupina ČEZ pamatuje také na handicapované spoluobčany, pro které zavedla speciální produkt s názvem BASIC_SP. Jeho výhoda spočívá:

Pomáhá tak téměř 2 tisícům zákazníků řešit jejich aktuální potíže a požadavky.

Přejít nahoru

Navigace: