Přejít na menu Volba jazyka

Firemní dobrovolnictví

Skupina ČEZ podporuje firemní dobrovolnictví, tzv. dárcovství času. Zaměstnanci darují svůj čas formou osobní, manuální, sociální a někdy i profesionální pomoci, ke které Skupina ČEZ připojuje firemní logistickou a finanční podporu. Dobrovolnické akce realizuje Skupina ČEZ ve spolupráci s Fórem dárců ve všech krajích České republiky a dodržuje základní standardy firemního dobrovolnictví.

Čas pro dobrou věc je charitativní projekt firemního dobrovolnictví Skupiny ČEZ, který umožňuje zaměstnancům využít jeden pracovní den prospěšnou činností v neziskových organizacích. Je zaměřen především na sociální aktivity, péči o seniory, handicapované občany, děti a na životní prostředí. Pokud mají zaměstnanci zájem o takovou formu pomoci, mohou se od roku 2010 zaregistrovat na internetovém portálu www.zapojimse.cz, kam se dostanou i z domova.

Skupina ČEZ spolupracuje také s Jedličkovým ústavem. Jednou z akcí, které začaly už v roce 2009 v rámci dobrovolnického dne Čas pro dobrou věc, byla návštěva klientů Jedličkova ústavu z Liberce v děčínské společnosti ČEZ Distribuce 20. 6. 2012. Důvodem bylo poděkování za podporu a spolupráci, kterou nejen ti Děčínští Jedličkovu ústavu věnují. Forma poděkování byla netradiční – dva obrazy s distribuční tematikou malované na hedvábí, jejichž autorem je Tonda Rejnyš, klient Jedličkova ústavu. Zaměstnanci společnosti ČEZ Distribuce ale dlouhodobě a pravidelně pečují o klienty Jedličkova ústavu i ve svém volném čase, nad rámec firemního dobrovolnictví.

Skupina ČEZ je také členem platformy Byznys pro společnost, která sdružuje české firmy usilující o společensky odpovědné a etické chování. V průběhu roku 2011, který byl vyhlášen Světovým rokem dobrovolnictví, se Skupina ČEZ zapojila do aktivit platformy, zejména její pracovní skupiny pro oblast Dobrovolnictví firem, a byla přizvána do skupiny Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech. Na aktivitách Evropského roku dobrovolnictví 2011 se Skupina ČEZ podílela prací i finanční podporou. Všech jedenáct typů dobrovolnictví se představilo v Českém muzeu hudby během celonárodního Týdne dobrovolnictví. V jeho průběhu podpořila Skupina ČEZ kromě jiného 3. 11. 2011 konferenci Strategické firemní dobrovolnictví.

Dobrovolníci platformy Byznys pro společnost v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 věnovali veřejně prospěšným organizacím celkem 6 240 dní v přibližné hodnotě 9,5 milionu korun. Další informace najdete na adrese www.byznysprospolecnost.cz.

Evropský den firemního dobrovolnictví GIVE&GAIN 2011

V pátek 24. června se v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 konala akce s názvem GIVE & GAIN (v překladu Daruj a získej). Jejím cílem bylo, aby co nejvíce dobrovolníků ze zapojených firem pomohlo v tento den neziskovému sektoru. Účastnilo se celkem jedenáct zemí světa včetně České republiky, 38 neziskových organizací a 250 zaměstnanců ze čtrnácti firem. Jednu pětinu dobrovolníků tvořili zaměstnanci společnosti ČEZ. Zamířili do veřejně prospěšných sdružení Oblastní charita Červený Kostelec – domov sv. Josefa, O.s. Lunaria, Společenství Androméda, Městská charita České Budějovice, Arkadie, Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Dětský domov a školní jídelna Ostrava, Klášter Chotěšov – Lesovna, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Centrum služeb Hvozdy a Dětský domov Charlotty Masarykové.

Jaderná elektrárna Temelín

Zaměstnanci Jaderné elektrárny Temelín pomáhali 23. a 24. 6. 2010 pěti neziskovým organizacím z Českobudějovicka, Vltavotýnska a Písecka. Parta 24 zaměstnanců např. natírala plot, pomáhala s údržbou terénu, uklízela nebo pracovala v keramické dílně. Svá pracoviště tak dobrovolníci vyměnili za prostory v dětském centru Arpida, Jeslových a azylových zařízeních České Budějovice, ve Farní charitě Týn nad Vltavou, v Městské charitě České Budějovice DOMINO a v Denním a týdenním stacionáři Duha v Písku.

„Dobrovolníci z ČEZ u nás byli i minulý rok a letos opět odvedli obrovský kus práce. Celý den čistili spáry v zámkové dlažbě, další intenzivně vozili a rozhrabovali zeminu a připravovali terén pro výstavbu dětského víceúčelového hřiště,“ hodnotil dobrovolnický den ředitel Arpidy Jiří Jankovský.

Na 30 dobrovolníků z řad zaměstnanců Jaderné elektrárny Temelín pomáhalo první červnový týden roku 2011 jihočeským neziskovým organizacím. Zavítali do pěti veřejně prospěšných organizací, kde například budovali tzv. „terapeutické zahrady“, natírali plot nebo se věnovali dětem z azylového domu.

Jaderná elektrárna Dukovany

V první polovině května roku 2010 přijelo pomáhat do neziskových organizací v Jihomoravském kraji a na Vysočině 43 dobrovolníků. V šesti veřejně prospěšných organizacích natírali, uklízeli, vykonávali zahradnické práce a pomáhali s výpočetní technikou, sedmnáct z nich se pustilo do čištění Dalešické přehrady. Neziskovými organizacemi byly Oáza Hodonín, Poradna Ruth, Domov pro seniory Koutkova, Dům sv. Antonína, Stacionář Úsměv Třebíč a Charitativní pečovatelská služba Hrotovice.

Na 40 dobrovolníků z řad zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany pomáhalo na konci května roku 2011 neziskovým organizacím na Vysočině. Zavítali do pěti veřejně prospěšných organizací, kde uklízeli, natírali, vykonávali zahradnické práce a také se věnovali seniorům. Nejvíce dobrovolníků tradičně čistilo Dalešickou přehradu.

Severní Čechy

Pětatřicet zaměstnanců Skupiny ČEZ věnovalo v polovině září 2010 svůj pracovní čas dobré věci. V Ústeckém kraji pracovali pro občanské sdružení RADKA v Kadani, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené ARKADIE v Teplicích a Dětský domov v Mašťově. Ze severu, konkrétně z ČEZ Distribuce v Děčíně, vyjeli někteří z nich až na Labskou boudu ve východních Čechách. Osm dobrovolníků tu pomáhalo společnosti přátel přírody Čmelák s výřezem kleče u pramene Labe.

„Musím přiznat, že jsem měla trochu obavy z toho, jak to dnes dopadne, neboť jsme si na dobrovolníky vymysleli hlavně náročné zednické práce. Všichni jsou ale moc šikovní, vyzdívají, štukují, zatahují a zahlazují, jako kdyby byli z oboru,“ nešetřila slovy chvály a díků Marie Kafková, ředitelka Dětského domova v Mašťově.

Střední Čechy a Praha

Přes 50 dobrovolníků z řad zaměstnanců ČEZ pomohlo během posledního květnového týdne roku 2010 neziskovým organizacím v Praze a ve středních Čechách. Zavítali do osmi veřejně prospěšných organizací, kde natírali, vykonával zahradnické práce, uklízeli, čistili les, pomohli s administrativou a organizačními pracemi a věnovali se lidem s mentálním či tělesným postižením. Neziskovými organizacemi byly Centrum služeb Hvozdy, Česká společnost AIDS pomoc, Autistik, Zajíček na koni v Bušovicích, Občanská inspirace, Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Botanická zahrada hl. města Prahy a Dílny tvořivosti v Praze.

„Skupina devíti zaměstnanců ČEZ přiložila ruku k dílu při obnově starého, takřka nepoužitelného mostu v Prokopském údolí. Likvidovali shnilé trámy, odstraňovali z mostu trávu, řezali pilami a pokládali na železnou konstrukci nové trámy, aby bylo možno most opět plně využívat. Z nebezpečné pasti na chodce se stala součást přívětivé cesty Prokopským údolím,“ řekla paní Matoušková ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Zaměstnanci Skupiny ČEZ z Prahy a vodních elektráren pracovali v dubnu roku 2011 v těchto neziskových organizacích: Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Centrum služeb Hvozdy, Zájmové sdružení Toulcův dvůr, Dětský domov v Kladně a Společenství Androméda.

Východní Čechy

Ve dnech 21. a 22. 4. 2010 pomáhalo neziskovým organizacím 38 dobrovolníků Skupiny ČEZ. Patřily k nim Dům sociálních služeb Slatiňany, Barevné domky Hajnice, Dětský domov a školní jídelna v Nechanicích, Dětské centrum Veská a SKP-CENTRUM pro lidi ohrožené vinou zdravotních nebo sociálních okolností.

Přes 40 dobrovolníků z řad zaměstnanců Skupiny ČEZ pomáhalo v červnu roku 2011 východočeským neziskovým organizacím. Zavítali do pěti veřejně prospěšných organizací, kde navzdory počasí pomáhali např. zastřešit pódium pro benefiční koncert, natírat ploty, mýt okna, upravovat terén nebo dokončovat stavbu pergoly. Šlo o organizace Život bez bariér v Nové Pace, Dětské centrum Veská, Oblastní charita v Hradci Králové, Dětský domov a školní jídelna v Nechanicích a Dům sociálních služeb ve Slatiňanech.

Západní Čechy

V rámci firemního dobrovolnictví Skupiny ČEZ přijelo ve dnech 9. a 10. 4. 2010 pomáhat do čtyř neziskových organizací 29 dobrovolníků. Ve veřejně prospěšných organizacích v Plzeňském, Karlovarském a Středočeském kraji natírali, uklízeli a vykonávali zahradnické práce. Pustili se také do obnovy kulturního a přírodního dědictví na hradě Hartenberg, kde jejich práce pokračovala i v roce 2011. V roce 2011 pomohlo ve dnech 14. a 15. září čtrnáct dobrovolníků z Plzeňského a Karlovarského kraje také neziskové organizaci Berkut, jejímž cílem je mj. rekultivace botanické zahrady v Bečově nad Teplou.

Severní Morava

Ve dnech 28. a 29. 4. 2010 přijelo pomáhat do pěti neziskových organizací 27 dobrovolníků. Ve veřejně prospěšných organizacích Moravskoslezského a Zlínského kraje natírali, uklízeli, vykonávali zahradnické práce, poradili také v oblasti právní a PR. Přiložili ruku k dílu v organizacích Charita Ostrava, Hospic sv. Lukáše, hospic Citadela, Občanské sdružení Heřmánek a Dětské centrum Domeček.

„Dobrovolníci tu odvedli velký kus práce, na kterou sami nemáme vlastní pracovní kapacitu. Natřeli lazurovacím nátěrem dřevěné obložení podél celé budovy našeho zařízení a ještě stihli natřít zábradlí a lavičky v parku, kde mohou klienti trávit pěkné chvíle se svou rodinou,“ řekl Ing. Miloslav Běťák, ředitel hospice Citadela.

V roce 2011 pomáhalo v několika květnových dnech 40 dobrovolníků Skupiny ČEZ z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje v těchto neziskových organizacích: Dětské centrum Domeček, Charitní dům sv. Václava, Armáda spásy Havířov a Ostrava – Poruba, Domov pro seniory Jabloňová, Dětský domov Na Vizině, Hospic sv. Lukáše a Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka.

Přejít nahoru

Navigace: