Přejít na menu Volba jazyka

Regionální partnerství

Skupina ČEZ se snaží podporovat kromě svých ostatních aktivit také spolupráci v regionech, zejména formou reklamy a sponzoringu. Vzhledem k tomu, že takových akcí je velké množství a bylo zapotřebí dát jejich realizaci pevný řád, vznikla v roce 2011 pro jejich posuzování a uvádění do praxe metodika s názvem Hodnocení došlých žádostí o reklamní partnerství.

Pro příjem žádostí o reklamní partnerství byla nově zřízena e-mailová adresa sponzoring@cez.cz a vytvořeny formuláře „Žádost o sponzorský příspěvek“ a „Návrh reklamního plnění“. Oba formuláře jsou umístěny na webových stránkách www.cez.cz/pomahame. V těchto formulářích žadatel poskytuje informace o organizaci, o projektu a nabídce reklamního plnění. Získané informace slouží nejen k vlastnímu rozhodování, ale v případě jejich schválení také k přípravě objednávky či smlouvy na reklamu a propagaci Skupiny ČEZ u podpořených akcí. Hodnocení došlých projektů probíhá čtvrtletně podle předem zveřejněných termínů na internetových stránkách na adrese www.cez.cz/pomahame.

Skupina ČEZ vnímá a naplňuje potřeby mladých, seniorů, slabších i jakkoliv znevýhodněných občanů. Napomáhá péči a aktivitám určeným jakkoliv znevýhodněným lidem. Osobní pomocí zaměstnanců i finančními prostředky pomáhá Speciálnímu domovu mládeže SPMP Hvozdy, Občanskému sdružení JAU – rodiče a přátelé lidí s autismem, Dennímu centru Barevný svět, TyfloCentru ČR, o.p.s., nebo Domovu svaté Anežky – chráněné dílny v Týně nad Vltavou. Je partnerem organizace věnující se mladým lidem po odchodu z dětských domovů Rozmarýna, o. p. s., sdružení zaměřeného na problematiku života třetího světa Femisphera, o.s., Občanského sdružení Rozum a Cit, věnujícího se dlouhodobě otázce náhradní rodinné péče.

I handicapovaní mají právo na aktivní život, proto Skupina ČEZ výrazně podpořila Centrum zdravotně postižených JČ, o.s., které mohlo postavit úschovnu pro závodní vozíky a řadu dvojskifů a čtyřveslic pro zrakově, tělesně a intelektuálně postižené veslaře. Dalším příkladem je spolupráce s Českou abilympijskou asociací, o. s., Hvězdou SKP Pardubice a Sportovním klubem Janské Lázně, oddílem stolního tenisu tělesně postižených.

Je také dlouholetým tradičním partnerem společnosti KOMPAKT a sociálních automobilů dodaných např. na Vysočinu pro občanské sdružení Vrátka, ve Středočeském kraji pro obyvatele Kaniny. Na Ústecku pomohl sociální automobil Dětskému domovu Dlažkovice a Městskému ústavu sociálních služeb Klášterec nad Ohří. Další dvě sociální vozidla slouží osobám se zdravotním postižením v Olešce – Kamenici a Dětském domově v Chomutově.

Skupina ČEZ podporuje aktivity prospěšné přírodě i živočichům. Se Společností pro Jizerské hory o.p.s. se dlouhodobě finančně podílí na akci Ukliďme Jizerky. Díky podpoře ZO Českého svazu ochránců přírody má lepší podmínky pro práci Záchranná stanice pro zraněné a handicapované živočichy – Polabské ekocentrum. Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy – obora Žleby podpořila prostřednictvím občanského sdružení Stanice terénní ochrany přírody – STOP. Tradičně podporuje i ekologickou akci čištění Malše v Českých Budějovicích. Dalším příjemcem pomoci je Park exotických zvířat o.p.s. pro ZOO Dvorec a ZOO Dvůr Králové. Česká rada dětí a mládeže s finanční pomocí Skupiny ČEZ realizovala akci Stromy Anežky České.

Zdravotní otázky se dotýkají každého z nás a zdravotnická zařízení v regionu potřebují vybavení. Skupina ČEZ proto podpořila nákup transportního hydraulického lehátka pro neurochirurgické oddělení Městské nemocnice v Ostravě, příspěvkové organizace. Významně přispěla na nákup ramena pro rentgeny při operacích pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci, a nákup videokolonoskopu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Nemocnice Žatec, o.p.s., mohla díky finančnímu příspěvku nakoupit a instalovat CT přístroj.

Tradičně nebyl opomenut ani charitativní vánoční koncert pro Nadaci Krtek, věnující se onkologicky nemocným dětem. Oprava a malování budovy společně s podílem na zakoupení automobilu byly díky podpoře Skupiny ČEZ možné například v Hospici sv. Jana N. Neumanna. Byla u toho, když se Občanské sdružení Máša snažilo vybavit informační centrum pro alergiky a astmatiky a připravit užitečný portál.

Partnersky pomáhá Skupina ČEZ také organizacím, které připravují akce volně přístupné široké veřejnosti. Financovala například Charitativní koncert na Staroměstském náměstí 20 let DROP IN. Její zaměstnanci se zúčastnili soutěže Baar Cup pro humanitární organizaci Help for life o. s., volně přístupné kulturní akce otevřené široké veřejnosti Bohemia JazzFest 2010 i 2011 i oblíbené akce Ladronkafest 2010 a 2011, která je pro návštěvníky zdarma. K dalším akcím patřily V. letní olympiáda dětí a mládeže, Den postižených studentů VŠE nebo Opera v Šárce 2011 (Dalibor), organizovaná v přírodní scenerii OHDP – Originálním hudebním divadle Praha.

Do oblasti regionálního partnerství patří akce Pětiboj Martiny Sáblíkové, která má děti motivovat ke zdravému pohybu. Na projektu spolupracuje Skupina ČEZ s Nadací ČEZ. V roce 2011 se uskutečnil první ročník, během kterého se žáci základních škol po celé ČR utkávali ve štafetovém běhu, v driblingu s míčem, hodu medicinbalem, ve skoku z místa a v hodu na házenkářskou bránu. O akci měly děti velký zájem, a tak je patrné, že novinka Skupiny ČEZ je krok správným směrem.

Přejít nahoru

Navigace: