Přejít na menu Volba jazyka

Konkurenční chování

Etické konkurenční chování zaměstnanců Skupiny ČEZ upravuje Kodex chování. Předmětem uvedeného dokumentu je stanovení zásad, požadavků a návodů pro jejich jednání se zákazníky a obchodníky s elektřinou a plynem, zejména při jednáních týkajících se nového odběru, ukončení odběru nebo při změně dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kodex vychází prakticky z implementace evropských směrnic, které byly do českého zákona implementovány a jsou nyní upravovány tzv. energetickým zákonem č. 458/2000 Sb.

Pro zákazníka je tento kodex jistotou, že se mu dostane zákonem stanoveného způsobu jednání se Zákaznickým centrem prostřednictvím call centra nebo písemnou formou. Uvnitř Skupiny ČEZ řeší jednotlivé postupy příručka Standardy písemné komunikace se zákazníkem.

Další garancí etického jednání Skupiny ČEZ vůči zákazníkům je jistota, že ČEZ nezneužije své tržní postavení.

Přejít nahoru

Navigace: