Přejít na menu Volba jazyka

Osvěta zákazníků

Celková délka elektrického vedení v majetku ČEZ Distribuce je bezmála 155 tisíc kilometrů. Jde o téměř čtyřnásobek obvodu Země. Podávat informace o přesném geografickém umístění a parametrech tak rozsáhlé sítě bylo pro společnosti ČEZ Distribuce a ČEZ ICT Services nesmírně časově náročné. Optimalizaci tohoto stavu se proto začal věnovat projektový tým složený ze zástupců společnosti ČEZ, ČEZ Distribuce, ČEZ ICT Services a ČEZ Zákaznické služby. Výstupem je modulární systém, pracující zejména s daty v geografickém informačním systému, který se z pohledu zákazníka jeví jako samoobslužný webový portál. Ten je zakomponován do webových stránek společností ČEZ a ČEZ Distribuce. Projekt má název Geoportál a začal fungovat na konci roku 2011. Najdete ho pod odkazem http://geoportal.cez.cz.

Zajímavým způsobem se rozhodla oslovit zákazníky společnost ČEZ Prodej. V listopadu roku 2011 spatřil světlo světa zcela nově vytvořený lifestyle – produktový magazín s názvem Šťáva, který nahradil dosud vydávaného Oranžového průvodce. První číslo nového magazínu dostali do konce listopadu zdarma všichni maloodběratelé do svých poštovních schránek. V prosinci pak byl v tištěné podobě k dispozici i v zákaznických centrech. Zároveň byla na internetu spuštěna on-line verze magazínu. Časopis Šťáva získal Zvláštní ocenění za hodnocení efektivity v soutěži firemních periodik Zlatý středník 2011 pořádané PR Klubem. Ocenění poroty za hodnocení efektivity se v rámci soutěže vydává od roku 2010 a zohledňuje se při něm především zpětná vazba čtenářů časopisu (tj. přijetí časopisu u čtenářů – zda časopis splnil svůj účel, pro který vznikl a dostává se k zákazníkům).

Dlouhodobým problémem Skupiny ČEZ jsou nekalé praktiky podomních prodejců. Zdaleka ne všichni podnikají v oblasti energetiky podle zásad fair play. Skupina ČEZ proto vydala v roce 2010 pro své zákazníky brožuru, kde upozorňuje na to, jak poznat cizího nepoctivého podnikatele – podomního obchodníka a jak se bránit jeho nátlaku. Chce tak ochránit zejména seniory, kteří jsou z tohoto hlediska nejohroženější skupinou. Brožura kromě jiného vyjmenovává desatero znaků neseriózních metod. Už od počátku roku 2010 se totiž začaly množit případy, kdy se podomní obchodníci neoprávněně vydávali za pracovníky společnosti ČEZ a nabízeli „výhodné“ smlouvy na optimalizaci odběru elektřiny a plynu. Na existenci nepoctivců upozornili Zákaznickou linku společnosti ČEZ sami její klienti. Počet stížností na jednání podomních obchodníků se měsíčně pohybuje kolem sedmdesáti. V současné době proto připravuje Skupina ČEZ druhé vydání desatera.

Skupina ČEZ vydala také noviny s názvem Nezvaný host, které zákazníci dostali zdarma do svých poštovních schránek. Informace o nekalých praktikách najdou uživatelé také na webu Skupiny ČEZ, například na adrese http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/2867.html nebo http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/3040.html. Další formou, která má varovat před nekalými praktikami, je dopis rozesílaný konkrétním adresátům. Nabízí také pomoc v případě, že už byla nevýhodná smlouva podepsána, zákazník si ji dodatečně rozmyslel a chce nadále zůstat v péči Skupiny ČEZ.

Klienti alternativních dodavatelů si o svých zážitcích píší i na internetu. Jak firmy zprostředkující podomní prodej fungují, se dočtete na některém z blogů, který se tematice věnuje – například na varovani.blog.cz.

V případě, že by se zákazníci chtěli zeptat na cokoli, co souvisí s podomním prodejem, mohou se obrátit na infolinku ČEZ na čísle 840 840 840 nebo poslat svůj dotaz e-mailem na adresu neseriozninabidky@cez.cz.

Skupina ČEZ pořádá pro své zákazníky také různé akce, jako bylo například setkání v Plzeňském Prazdroji.

„Když se řekne Plzeň, tak se vám určitě vybaví dvě věci, jednak ČEZ Logistika ve Skladové ulici a jednak zcela určitě i plzeňské pivo. Proto jsme ty dvě věci spojili a jsme rádi, že jste přijali naše pozvání do prostor Plzeňského Prazdroje,“ řekl Vladimír Špiler na úvod setkání ČEZ Logistiky, region Západ, s externími zákazníky, které se uskutečnilo 13. 10. 2011.

Přejít nahoru

Navigace: