Přejít na menu Volba jazyka

Informační centra

O elektrárny a informační centra Skupiny ČEZ je ze strany návštěvníků stále větší zájem. Informační centra najdete na následujících místech:

Návštěvnost elektráren a informačních center Skupiny ČEZ v roce 2010 a 2011

2010 2011
Elektrárna Dlouhé Stráně 47 099 47 724
Jaderná elektrárna Temelín 31 951 32 661
Jaderná elektrárna Dukovany 26 535 26 559
Informační centrum Obnovitelné zdroje 13 755 12 690
Elektrárna Dalešice 12 059 11 357
Elektrárna Lipno 9 632 8 515
Vodní elektrárny Vydra a Čeňkova Pila 6 577 6 050
Elektrárna Štěchovice 6 433 6 002
Elektrárna Ledvice 3 906 2 829
Malá vodní elektrárna Spálov 1 600 1 829
Elektrárna Dětmarovice 2 300 1 717
Malé vodní elektrárny východních Čech a Moravy cca 350 1 627
Elektrárna Orlík 1 861
Elektrárna Střekov 1 000 1 133
Elektrárna Chvaletice 1 304 1 127
Větrné elektrárny 1 095
Elektrárna Prunéřov 1 093 887
Elektrárna Počerady 421 727
Elektrárna Poříčí 540 564
Malá vodní elektrárna Želina 467
Elektrárna Mělník 620 360
Elektrárna Tisová 667 350
Elektrárna Hodonín 358 306
Elektrárna Slapy 165 234
Bioplynová elektrárna Číčov 50
Fotovoltaické elektrárny 20
Bukovec, Hracholusky cca 30 0
Celkem 168 395 168 741

V informačních centrech se koná celá řada akcí pro širokou veřejnost. Například V. ročník Malého festivalu LOUTKY byl v roce 2011 obohacen výtvarnou soutěží pro děti. Děti mohly nakreslit obrázek podle divadelního představení, které zhlédly. Čtrnáct ze 100 výtvarníků pak bylo oceněno v Informačním centru Jaderné elektrárny Dukovany odměnou v podobě oranžových lampiček, absolutní vítěz, pětiletý Adam Večeřa z Budkovic, dostal navíc heboučkou deku. Všechna dílka budou vystavena při dalším ročníku festivalu.

Celkem 142 hostů si mohlo 3. 12. 2011 prohlédnout při exkurzi samotná informační centra, ale také se podívat na trenažér blokové dozorny dukovanské elektrárny a prohlédnout si provoz vodní elektrárny Dalešice. V průběhu exkurze se všichni setkali s Mikulášem a jeho věrnými průvodci čertem a andělem. Na závěr všichni návštěvníci dostali drobné dárky a přání všeho dobrého k blížícím se svátečním dnům.

Jaderná elektrárna Temelín připravila pro děti v roce 2011 před svým Informačním centrem již 7. ročník sportovně-zábavné akce Temelínská atomiáda. Zúčastnilo se jí téměř 200 dětí z šesti základních škol z okolí elektrárny Temelín. Vítězem soutěže se stala ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká.

Více o informačních centrech Skupiny ČEZ, otvíracích hodinách a objednávkovém systému najdete ve výroční zprávě za rok 2011 na str. 179–182 nebo na adrese http://www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra.html?tagcloud=of.

Přejít nahoru

Navigace: