Přejít na menu Volba jazyka

Vyhledávání a podpora talentů

Skupina ČEZ věnuje dlouhodobě pozornost vzdělávání dětí a mládeže, protože si velmi dobře uvědomuje, že je zapotřebí vychovávat novou generaci v technických oborech. V nejbližších deseti letech bude potřebovat 12 tisíc absolventů technických oborů, nové zaměstnance potřebuje zejména pro výstavbu a obsluhu nových výrobních zdrojů a do oblasti distribuce elektřiny. Cílem Skupiny ČEZ je proto získat nadané absolventy se zaměřením na energetiku, kteří by po studiu nastoupili do specializovaných, prestižních a dobře ohodnocených pozic v provozech. Nabízí jim stipendijní programy, které jsou prvním krokem ke vzájemnému obohacení.

Stipendijní program Vysokoškolák je určen studentům technických vysokých škol, ale i všem dalším, kteří se o techniku zajímají. Předpokladem přijetí do uvedeného programu je absolvování Jaderné a Energetické maturity a Letní univerzity. Svoji jadernou kariéru zahájilo 1. 9. 2011 třináct absolventů studijního programu – stali se z nich operátoři a fyzici jaderných elektráren. Další informace najdete na adrese http://www.kdejinde.cz/cs/pro-studenty-a-pedagogy/studenti/stipendijni-program.html.

Studenti, kteří už někdy navštívili webové stránky Skupiny ČEZ, dobře vědí, že tu najdou i řadu dalších zajímavých informací. Na adrese http://www.kdejinde.cz/cs/pro-studenty-a-pedagogy.html jsou umístěné například materiály ke studiu, informace o Jaderné a Energetické maturitě, Letní univerzitě, o matematických a fyzikálních olympiádách, čtvrtletník Skupiny ČEZ Kde jinde, internetový časopis Třípól (http://www.kdejinde.cz/cs/pro-studenty-a-pedagogy/studenti/casopis-tripol.html) a řada dalších užitečných podkladů.

Přejít nahoru

Navigace: