Přejít na menu Volba jazyka

Vzdělávací program

V roce 2012 oslavila společnost ČEZ již dvacet let soustavného a komplexního informačního a vzdělávacího programu Svět energie, kterým se obrací na mládež a nabízí studentům, učitelům a školám pomoc při pochopení energetiky a zařazení energetických témat do výuky. Podpora vzdělávání je další službou, kterou společnost ČEZ nabízí veřejnosti. Veškeré vzdělávací aktivity jsou poskytovány bezplatně nebo za symbolické ceny. Společnost ČEZ je jedinou českou průmyslovou společností, která poskytuje tak dlouhodobý program na podporu vzdělávání.

Součástí programu je nejen nabídka vzdělávacích materiálů, ale i besedy se studenty, semináře pro učitele Klub učitelů fyziky, v jejichž rámci navštěvují energetické provozy a setkávají se s odborníky, soutěže na vyhledávání a podporu talentovaných studentů.

Pravidelným pololetním vyvrcholením cyklu besed Energie – budoucnost lidstva, který je součástí vzdělávacího programu Svět energie, jsou soutěže Co víš o energetice, v nichž se soutěží ve vědomostech a fyzické a psychické zdatnosti. Za více než jedenáct let se uskutečnilo již více než 4 000 besed, kterých se zúčastnilo přes 150 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let.

V roce 2011 se uskutečnilo již 21. celostátní finále soutěže Co víš o energetice, které se konalo v Českých Budějovicích. Vítězem se tentokrát stal tým plzeňských gymnazistů.

Více než desetkrát do roka organizuje Skupina ČEZ pro pedagogy semináře, na kterých je učí, jak přednášet fyziku nově a poutavě. Semináře mají akreditaci MŠMT ČR.

Na přelomu září a října roku 2011 hostilo jeden z těchto seminářů Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Součástí bylo i měření elektrické energie, pomůcky zapůjčila společnost ČEZ Měření ze Skupiny ČEZ. V únoru roku 2011 se sešli také pedagogové ze základních a středních škol z Královéhradeckého kraje na praktickém fyzikálním semináři v Informačním centru v Hradci Králové. V jeho průběhu se seznámili s moderní didaktickou pomůckou Gamabeta, která jim usnadní výuku fyziky, zejména jaderné. Veškeré aktivity a nabídku vzdělávacího programu Svět energie pro studenty, učitele i veřejnost lze najít na www.cez.cz/vzdelavaciprogram.

Skupina ČEZ je aktivní při hledání budoucích zaměstnanců již ve školách, kde se vyučuje elektroenergetickým oborům.

V roce 2011 pokračovaly aktivity v oblasti strategického náboru, které mají za cíl povzbudit zájem o studium technických oborů a připravit dostatek osob na generační obměnu personálu a pro nově budované nebo obnovované zdroje. Aktivity pro podporu náboru jsou opakovaně kladně ohodnoceny studenty vysokých škol – Skupina ČEZ obhájila vítězství v anketě The Most Desired Company v rámci soutěže Zaměstnavatel roku.

Útvar lidských zdrojů organizuje síť partnerských škol, kterou tvoří třináct fakult na sedmi univerzitách a 46 středních škol. Skupina ČEZ podpořila řadu odborných činností a poskytla stipendia vybraným studentům. Pro studenty se například mimo běžné exkurze již tradičně organizovaly programy Jaderná maturita (třídenní stáž pro středoškoláky) a Letní univerzita (čtrnáctidenní stáž pro vysokoškoláky) na obou jaderných elektrárnách – v Temelíně a v Dukovanech. V roce 2010 se poprvé uskutečnila Energetická maturita i se zaměřením na klasickou energetiku v elektrárnách Prunéřov a Ledvice, začaly také Energetické maturity v oboru distribuce elektřiny.

Skupina ČEZ navázala např. úzkou spolupráci s ČVUT Praha, aby propojila praxi s vědou a výzkumem. V rámci tohoto projektu se studenti seznamují s budováním nejmodernějších energetických bloků na spalování fosilních paliv, na vysoké škole se zdejší vědecké kapacity snaží hledat řešení konkrétních technických problémů. Samozřejmostí jsou přednášky specialistů ČEZ na vybraná odborná témata a naopak školení zaměstnanců ČEZ se zaměřením na teoretické poznatky týkající se nových paroplynových zdrojů.

Jaderná elektrárna Temelín uspořádala v prosinci roku 2011 Temelínský kvíz aneb Co vědí studenti jihočeských gymnázií o energetice. Z temelínského Informačního centra si vítězné družstvo třetího ročníku Gymnázia Třeboň odvezlo šek v hodnotě 25 tisíc korun.

Zachycení nových trendů v energetice a jejich optimální aplikace do praxe byly smyslem přednášek, které v roce 2011 uspořádala Skupina ČEZ v rámci projektu FUTUR/E/MOTION. Semináře Brita Michaela Londesborougha byly určeny studentům partnerských středních odborných škol s energetickými obory. Vědec působící v České republice je propagátorem čisté energie budoucnosti vyrobené z obnovitelných zdrojů i atomu. Jeho přednášky vycházejí ze seriálu FUTUR/E/MOTION vysílaného v České televizi, který vznikl za podpory Skupiny ČEZ. Studenti se během hodinového vyprávění, doplněného o několik zajímavých experimentů, dozvědí vše podstatné o tzv. chytrých sítích, o elektromobilitě, ale i o využití větrné, solární a jaderné energie.

Zájem mladých lidí o technické obory se rozhodla energetická společnost ČEZ podpořit originálním způsobem: oslovuje studenty hudbou. Na stránkách www.elektrikajecool.cz odstartovala soutěž pro kapely, ve kterých je alespoň jeden člen studentem školy s technickým zaměřením. Zvítězila severočeská skupina Faces Are Fiction, webová stránka přilákala mnoho mladých lidí.

Přejít nahoru

Navigace: