Přejít na menu Volba jazyka

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí byla schválena představenstvem společnosti ČEZ a vydána jako příkaz generálního ředitele s datem účinnosti od 1. 5. 2010. Zahrnuje kapitoly, jejichž názvy zároveň vyjadřují strategické pilíře této politiky:

Péče o bezpečnost a zdraví zaměstnanců je jednou z hlavních priorit společnosti ČEZ. V letech 2010 a 2011 společnost zásadním způsobem zvýšila také péči o bezpečnost a zdraví pracovníků dceřiných firem a firem dodavatelů, jak o tom svědčí i následující čísla.

Počet úrazů v segmentu Výroba, včetně společnosti ČEZ

V červnu roku 2011 uskutečnila po třech letech Skupina ČEZ nový, rozsáhlý průzkum názorů zaměstnanců na oblast kultury bezpečnosti. Oproti roku 2008 se index posunul z úrovně 4,6 na 5,04, přitom nejlepší možné hodnocení je 6. Celkové hodnocení kultury bezpečnosti lze prezentovat i tak, že 84 % zaměstnanců je v průměru spokojeno s úrovní všech hodnocených aspektů. Na tom, že se kultura bezpečnosti ve Skupině ČEZ postupně zlepšuje, se shodlo 92 % zaměstnanců. Důvodem je kromě jiného i řada opatření a aktivit, jež vznikly na základě předcházejícího průzkumu. Skupina ČEZ schválila a zavedla novou Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí, o otázkách na uvedené téma mohou zaměstnanci diskutovat také na novém bezpečnostním portálu.

Pojem „kultura bezpečnosti“ byl poprvé použit ve zprávě publikované MAAE v roce 1986 a byl rozpracován v dalších publikacích. Používá se ve spojení s bezpečností jaderných elektráren, ale interpretace pojmu zůstala velmi volnou a principy definující kulturu bezpečnosti je možné použít pro hodnocení úrovně bezpečnosti i mimo jadernou energetiku. V prostředí Skupiny ČEZ je kultura bezpečnosti definována jako soubor charakteristik a osobních postojů v organizaci a myšlení lidí, který zajišťuje, že problémům bezpečnosti je věnována nejvyšší priorita, odpovídající jejich významnosti.

Pro zaměstnance vznikl v roce 2010 bezpečnostní portál, který je součástí intranetu. Zaměstnanci tu najdou Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí, informace o hodnocení bezpečnosti v rámci celé Skupiny ČEZ, údaje ze závěrečné zprávy ze zátěžových testů jaderných elektráren, statistiky bezpečnostně významných událostí ve Skupině ČEZ a řadu dalších informací. Oblíbené jsou rubriky Vaše příběhy, kde se zaměstnanci dočtou o zkušenostech svých kolegů, a Můj pohled s rozhovory představitelů Skupiny ČEZ, ve kterých prezentují své názory na konkrétní situace. Na základě bezpečnostního portálu vyšla pro zaměstnance i brožura s názvem Ty rozhoduješ.

Přejít nahoru

Navigace: