Přejít na menu Volba jazyka

Principy firemní kultury

Má-li Skupina ČEZ úspěšně pokračovat v naplňování své vize a stále dosahovat náročných cílů, je podstatné, aby se v ní posilovala žádoucí firemní kultura. Ta je definována Sedmi principy a od roku 2005 se stala součástí strategického rámce Skupiny ČEZ.

Sedm principů

Principy pro zaměstnance Skupiny ČEZ představují hodnoty, které společně sdílejí a respektují, jsou významnou součástí standardu ve Skupině ČEZ. Velký důraz je věnován tomu, aby principy nebyly pouze prázdnými hesly, ale srozumitelným průvodcem žádoucího chování a rozhodování při každodenní práci.

Každý ze sedmi principů je rozpracován do konkrétních projevů chování. Jde o podrobnější výklad, jak má zaměstnanec vystupovat ve vztahu ke svým kolegům, k interním a externím zákazníkům. Posouzení souladu chování zaměstnanců s uvedenými principy je nedílnou součástí pravidelného hodnocení. Výstupy hodnocení se promítají do odměňování jednotlivých zaměstnanců, což podporuje výkonnost zaměstnanců a jednání v souladu s firemní kulturou.

Přejít nahoru

Navigace: