Přejít na menu Volba jazyka

Veřejné aktivity

Skupina ČEZ myslí při svém podnikání také na projekty, kterými chce přispět ke zlepšení kvality života obyvatel.

Ministr životního prostředí ČR a zástupci společnosti ČEZ podepsali 9. 11. 2010 Prohlášení o strategické součinnosti v oblasti ochrany ovzduší a klimatu. Prohlášením, které není nijak časově omezeno, bylo mezi oběma partnery dojednáno snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší nad rámec požadavků stávající legislativy. Současně dojde k významnému snížení emisí oxidu uhličitého, kterého bude dosaženo přímo v elektrárnách provozovaných Skupinou ČEZ na území České republiky.

Podobné dobrovolné dohody o ochraně životního prostředí a snižování zátěže uzavřela Skupina ČEZ také s Asociací krajů a Ústeckým krajem.

Podobným projektem je Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice a nová soustava centrálního zásobování teplem v Bohumíně. Skupina ČEZ a město Bohumín za něj získaly zvláštní uznání poroty celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt/stavba/inovace. Cenu udělila porota za přínos ke zlepšení ovzduší ve městě. Díky vybudování zcela nové teplovodní sítě ve městě samotném a jejímu napojení na elektrárnu v Dětmarovicích bylo odstaveno 57 lokálních kotelen. A právě tyto kotelny již nezatěžují bohumínské ovzduší 11,5 tuny oxidů dusíku každý rok. V pořadí již 9. ročník soutěže, kterou společně vyhlašují Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se uskutečnil pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase, místopředsedy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu Evžena Tošenovského, rezortních ministrů a dalších významných osobností.

„Za rozkopané město to jistě stálo. Topíme ekologicky a ještě naši obyvatelé ušetří za teplo a teplou vodu asi 20 % nákladů. Návdavkem taky máme na dlouhé roky vyřešeny dodávky tepla bez nutnosti našich investic do městských kotelen,“ říká starosta města Bohumín Petr Vícha.

Dalším záslužným projektem je rekonstrukce Malešické ulice v místní části Kozina. Místní komunikace dostala nový živičný povrch, chodník s parkovacími místy pro auta a nové pouliční osvětlení. Rekonstrukce se uskutečnila během roku 2011.

V uhelných elektrárnách Skupiny ČEZ působí velký profesionální útvar požární ochrany, do konce roku 2010 působil pod názvem Hasičský záchranný sbor. Kromě elektráren Tušimice a Prunéřov, které tvoří jednu stanici, jsou další v elektrárnách Mělník, Dětmarovice, Tisová a Počerady. Hasiči zajišťují bezpečný provoz také ve chvaletické elektrárně, ale významně pomáhají i v jejím okolí. V rámci integrovaného záchranného systému byli v roce 2011 povoláni k likvidaci požáru nedaleké skládky ve Zdechovicích, hasit byli i hořící odpadky u prodejny COOP ve Chvaleticích a zasahovali také u dopravní nehody u Chvaletic. Největší počet výjezdů však zaznamenali k technologickým a technickým událostem.

„Technickou pomoc jsme poskytovali v 74 případech. Byli jsme přivoláni k prasklému topení, pomáhali jsme i při dopravě paliva do elektrárny ve vysokých mrazech, zasahovali jsme na skládce a pomáhali zajistit bezproblémovou dopravu paliva ze skládky pro plynulý provoz elektrárny, provádíme čerpání a dopravu vody. Ve třech případech jsme poskytovali zdravotnickou první pomoc. Od začátku roku jsme již 6x vyprošťovali osoby uvízlé ve výtahu,“ popisuje činnost velitel útvaru požární ochrany Jaroslav Brožek.

Dobrovolní hasiči převzali v polovině října roku 2011 z rukou starosty obce Mohelno Jiřího Kostelníka požární vozidlo NISSAN PICK UP, které jim věnovala Skupina ČEZ. Vozidlo bylo využíváno v elektrárně Dukovany a po obměně technického parku bylo přednostně nabídnuto hasičům z okolí elektrárny.

Do čtyř obcí a jednoho města putoval na sklonku roku 2011 vánoční dárek od společnosti ČEZ. Jejich zástupci u Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín převzali klíčky od vozů Škoda Fabia Combi. Společnost ČEZ tak na jihu Čech darovala v pořadí 13. až 17. užitný automobil. Získaná vozidla obce využijí hlavně pro zajištění sociálních služeb. Další dva vozy putovaly do obce Olešník a městyse Dolní Bukovsko pár dní poté.

Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík předal 2. 12. 2011 Skupině ČEZ certifikát, který získala přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v anketě Sedm divů Olomouckého kraje. Cílem ankety je propagovat zajímavá místa tamního kraje. Od ledna do října 2011 navštívilo Dlouhé Stráně 83 405 osob, z toho 46 089 návštěvníků si prohlédlo elektrárnu a nádrže v rámci exkurze a dalších 37 316 využilo k individuální dopravě lanovku na horní nádrž přečerpávací elektrárny. V roce 2011 uběhlo patnáct let od spuštění jednotlivých turbosoustrojí do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je držitelem tří „nej“. Je vybavena nejvýkonnější reverzní vodní turbínou v Evropě (325 MW), je elektrárnou využívající největší spád v České republice (534 m) a z vodních elektráren Skupiny ČEZ má největší celkový instalovaný výkon (650 MW). Společnost ČEZ těší, že uvedená elektrárna je také nejčastěji zmiňovanou elektrárnou ve hromadných sdělovacích prostředcích.

Počátkem srpna roku 2010 postihla blesková povodeň na severu Čech především tři okresy – Liberec, Českou Lípu a Děčín. Ve všech těchto okresech společnost ČEZ Distribuce vyhlásila kalamitní stav. Voda tu zničila komunikace, strhala mosty, lidé se nemohli dostat do svých domovů, o které v mnoha případech úplně přišli. Zákazníci Skupiny ČEZ reagovali na nabídku společnosti ČEZ Prodej určenou obětem povodní. Spočívala v možnosti odběru elektřiny jeden měsíc zdarma. V Libereckém a Ústeckém kraji poskytla Skupina ČEZ slevu v celkové výši téměř 4,5 milionu korun. Nabídka se týkala domácností i malých podniků a byla úzce koordinována se starosty postižených obcí, aby se pomoc dostala těm nejpotřebnějším. Zákazníci mohli slevu uplatnit na Zákaznické lince Skupiny ČEZ a kontaktních místech společnosti až do konce září. Kromě ní nabízela Skupina ČEZ zdarma prohlídku odborníka, který určil, zda je možné a bezpečné dům k síti připojit.

Skupina ČEZ také reaguje na aktuální situaci a poptávku na celém území České republiky. Ke konci července roku 2011 započaly práce na strategické stavbě společnosti ČEZ Distribuce – transformovny 110/22(10) kV Jablonec – Jih. Cílem této investiční akce ve výši 320 milionů korun je především zvýšení kapacity distribuční soustavy a umožnění nových připojení zákazníků v této lokalitě. Předpokládané dokončení stavby je v polovině roku 2012. Dalších 50 milionů korun si vyžádají vývody vysokého napětí, které přivedou elektřinu do města Jablonec nad Nisou. Až dosud nebylo možné s ohledem na zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky elektřiny a na stávající zařízení v lokalitě Jablonce nad Nisou připojovat další zákazníky – vyjma odběratelů kategorie C a D (tedy maloodběratelů z řad domácností a podnikatelů, kteří odebírají elektřinu z hladiny nízkého napětí) do 3x25 A.

Také stavební rozmach v obci Jílové a jejím okolí vyvolal v roce 2010 nutnost investic, které mají především umožnit připojení nových zákazníků. Energetici stavěli nové distribuční trafostanice, rozšiřovali síť nízkého napětí a rekonstruovali vedení vysokého napětí s ukončenou životností. Práce mají také zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny do této lokality.

Další velkou příležitostí pro výrobu elektřiny a tepla je výstavba spaloven netříděného komunálního odpadu, dnes bezúčelně hnijícího na skládkách. Směrnice EU týkající se skladování odpadů jsou stále přísnější a unie tlačí členské státy k energetickému využití odpadů. Spalování odpadu pro výrobu tepla je jednou z nejvhodnějších cest, jak se odpadů zbavit, a přitom ještě snížit spotřebu cenného a čím dál dražšího uhlí. Komunální odpad je k tomu velmi vhodný, má výhřevnost plně srovnatelnou s hnědým uhlím, které Skupina ČEZ používá v severních Čechách. Skupina ČEZ v rámci spalovacích zkoušek testovala možnosti spoluspalování odpadu v elektrárnách, hledala zejména varianty, jakou nejvhodnější technologii a jaký poměr paliv zvolit.

Přejít nahoru

Navigace: