Przejdź do menu Wybór języka

Misja, wizja i strategia

Misja i wizja

Misją Grupy ČEZ jest maksymalizacja rentowności i zapewnienie długotrwałego wzrostu wartości akcji dla ich właścicieli. Dlatego Grupa ČEZ zmierza w swych wysiłkach do spełnienia wizji bycia firmą numer jeden na rynku energii elektrycznej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.

ČEZ uznaje wspieranie rozwoju gospodarczego i podnoszenia stopy życiowej obywateli za swoje zadanie w prawdziwym znaczeniu tego słowa i podchodzi do niego z dużą odpowiedzialnością. Grupa ČEZ należy do najbardziej znaczących podmiotów gospodarczych w Republice Czeskiej i jest świadoma swego zobowiązania do odpowiedzialnego postępowania. W ciągu ponad piętnastu lat istnienia spółki energetycznej ČEZ przekazała ona czeskiemu skarbowi państwa, który jest jej największym akcjonariuszem, w formie podatku dochodowego i dywidend ponad 106 miliardów czeskich koron, w tym podatek dochodowy stanowi 66 miliardów czeskich koron. Sukcesy ekonomiczne Grupy ČEZ równocześnie tworzą grunt dla całego środowiska biznesowego Republiki Czeskiej. W ramach prowadzonej działalności Grupa ČEZ zapewnia ponad 100 tysięcy miejsc pracy a suma inwestycji w Republice Czeskiej zrealizowanych od momentu powstania spółki akcyjnej ČEZ w 1992 r., z których skorzystały firmy krajowe i oczywiście także ich pracownicy, wynosi niemalże 300 miliardów czeskich koron.

Strategia

Na sytuację w 2011 r. w największym stopniu wpływał fakt, że Grupa ČEZ musiała borykać się z turbulentną sytuacją na rynku energii elektrycznej w związku ze stagnacją ekonomiczną w Euroobszarze, jak również z reakcją państw europejskich na sytuację w Fukushimie. W nawiązaniu do inicjatywy strategicznej NOWA WIZJA uaktualniono strategię Grupy ČEZ. Zmodyfikowana strategia została sformułowana z założeniem zminimalizowania głównych rodzajów ryzyka zagrażającego wynikom gospodarczym Grupy ČEZ a równocześnie wykorzystania aktualnych okazji do wzrostu.

Oprócz produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej działalność Grupy ČEZ obejmuje także obszar badań jądrowych, projektowania, budowy i konserwacji instalacji energetycznych, wydobycia surowców, przetwarzania ubocznych produktów spalania, a także technologii informatycznych i komunikacyjnych. Grupa ČEZ równocześnie jest jednym z trzech największych producentów ciepła w Republice Czeskiej.

Przejdź w górę

Navigace: