Przejdź do menu Wybór języka

Zasady prowadzenia postępowań przetargowych

Aby spółka ČEZ mogła zapewnić sobie najlepszą jakość dostaw, przestrzega nowej strategii współpracy z dostawcami. Zgodnie z tą strategią są oni dobierani w ramach środowiska konkurencyjnego na podstawie wyników postępowań przetargowych, oceny dostawców i następnie negocjacji. Strategia dąży do znalezienia konkurencyjnych dostawców w celu zapewnienia najlepszych standardów realizacji umów. Spółka preferuje przede wszystkim cenę, jakość i szybkość.

Spółka ČEZ stworzyła na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.cez.cz/edee/www/cs/registrace/registrace.jsf?type=dodavatel portal internetowy, na którym rejestrują się nowi dostawcy – w przypadku jakichkolwiek zmian po ich stronie mają możliwość skorygowania swego profilu on-line (http://www.cez.cz/edee/www/cs/registrace/prihlaseni.jsf). Poprzez rejestrację dostawca uzyskuje możliwość prostej i szybkiej komunikacji.

Przejdź w górę

Navigace: