Przejdź do menu Wybór języka

Modernizacja źródeł produkcyjnych

Odnowa bloków zasilanych węglem

W 2007 r. Grupa ČEZ rozpoczęła kolejny etap ekologizacji elektrowni zasilanych węglem. Nawiązuje on do programu ekologicznego realizowanego w latach 1992–1998, w który Grupa ČEZ zainwestowała ok. 50 miliardów czeskich koron. Głównym celem programu kompleksowej modernizacji jest:

Program o wartości powyżej 100 miliardów czeskich koron jest największym projektem inwestycyjnym w najnowszej historii, zapewniającym zachowanie konkurencyjności w branży energetycznej. W przypadku zrealizowania całego programu kompleksowej modernizacji nastąpi znaczące obniżenie emisji. W stosunku do 2007 r. oczekuje się obniżenia emisji rocznych:

Przykładem może być kompleksowa modernizacja elektrowni Tušimice, przy której udało się osiągnąć wyższą od zaprojektowanej skuteczność poszczególnych bloków produkcyjnych, co prowadzi do zmniejszenia ilości spalanego paliwa (węgiel brunatny) w przeliczeniu na jednostkę mocy. To ma oczywiście pozytywny wpływ na obniżenie emisji w przeliczeniu na wyprodukowaną megawatogodzinę. W elektrowni Tušimice II modernizacja przyniosła wzrost skuteczności netto z 34 % do 39 %, co w konsekwencji oznacza oszczędność ok. 14 % paliwa pierwotnego, czyli węgla. Równocześnie udało się ograniczyć emisje tlenków azotu o 70 %, emisje dwutlenku siarki o 79 % a emisje pyłów zawieszonych o 87 %.

Elektrownie wodne i małe elektrownie wodne

Grupa ČEZ posiada w Republice Czeskiej 35 elektrowni wodnych, których udział w całkowitej mocy zainstalowanej wynosi 14 %, natomiast w całkowitym wolumenie produkcji 3–4 %. Duże elektrownie wodne znacząco przyczyniają się do stabilizacji sieci energetycznej – są środkiem optymalizacji eksploatacji elektrociepłowni, zmniejszając w ten sposób potrzebną ilość paliw kopalnianych i z nimi związanych emisji gazów cieplarnianych. Małe elektrownie wodne stanowią odnawialne źródło energii o stosunkowo dobrze przewidywalnej produkcji. Ich zaletą jest w szczególności nieograniczona żywotność i bardzo szybki czas rozruchu 90–150 sekund.

Pomimo tych zalet konieczna jest ich regularna konserwacja i inwestycje w modernizację. To obejmuje w szczególności stopniową wymianę wirników i przeprowadzenie remontów generalnych większości układów maszynowych elektrowni wodnych ČEZ. To umożliwi do 2022 r. zwiększenie produkcji o 60 000 MWh, co pokryje zużycie ponad 17 tysięcy gospodarstw domowych i doprowadzi do obniżenia emisji CO2 o około 60 tysięcy ton. Niewątpliwą zaletą modernizacji są zerowe wymagania pod względem zajmowania gruntów i zachowanie charakteru krajobrazu.

W latach 2010–2011 sfinalizowano lub rozpoczęto remonty następujących małych elektrowni wodnych Grupy ČEZ w Republice Czeskiej: Kníničky, Pardubice, Vrané nad Vltavou, Slapy.

Przejdź w górę

Navigace: