Przejdź do menu Wybór języka

Dostawcy i odbiorcy

Grupa ČEZ realizuje dobór swoich dostawców, organizując ponadprogowe przetargi publiczne zgodnie z ustawą nr 137/2006 Dz. U. R. Cz. o zamówieniach publicznych. Równocześnie realizuje podprogowe postępowania przetargowe.

Przy wyborze dostawców Grupa ČEZ kładzie nacisk na jakość dostarczanego materiału lub świadczonych usług a oczywiście także na cenę. W tym procesie określa się kryteria kwalifikacyjne, którymi są różnego rodzaju świadectwa, certyfikaty jakości według parametrów ISO, uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej i inne dokumenty, oraz kryteria oceny, które zawsze obejmują ustosunkowanie do ceny a w relewantnych przypadkach także techniczne kryteria wartościowania.

Segment biznesowy spółki ČEZ Prodej w ostatnim tygodniu marca 2012 r. sprostał w ramach audytu nadzorczego prowadzonego przez spółkę Lloyd’s Register Quality Assurance próbie obciążeniowej, udowadniając, iż w dalszym ciągu ma prawo szczycić się uznawanym i prestiżowym certyfikatem przyznawanym przez tę spółkę. Nie tylko zachowanie i podejście spółki ČEZ do klientów obsługiwanych indywidualnie, ale całe procesy obsługi i sprzedaży energii elektrycznej i gazu zdaniem Lloyd’s Register Quality Assurance mogą na przyszłość stanowić dla klientów gwarancję najwyższej jakości i spełnienia wysokich wymogów, które konieczne są do pozyskania tych znaczących certyfikatów.

Nabywając artykuły biurowe, Grupa ČEZ zaangażowała się w akcję „Drzewa dla Życia“, ogłoszoną w 2003 r. przez firmę dostawczą Office Depot. Każda paczka papieru biurowego dystrybuowanego przez tę spółkę kiedyś stanowiła część żywego drzewa. Dlatego firma postanowiła posadzić drzewo za każde 50 sprzedanych paczek papieru kserograficznego PAPIRIUS lub OFFICE DEPOT. Program ekologiczny „Drzewa dla Życia“ realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej i przy wsparciu Wydziału Leśnictwa i Nauk Środowiskowych Czeskiej Akademii Rolniczej w Pradze. Program regularnie poddawany jest ewaluacji. Na początku każdego roku nowo zgłoszeni uczestnicy programu otrzymują certyfikaty. Sadzenie nowego lasu odbywa się zawsze raz w roku wiosną.

Grupa ČEZ włączyła się w tę akcję wspierania ochrony środowiska już przy rozpoczęciu realizacji programu i podczas jego trwania przyczyniła się do posadzenia ok. 2 500 nowych drzew.

Zestawienie liczb zasadzonych drzew za lata 2010–2011 w związku z papierembiurowym kupowanymprzez Grupę ČEZ od spółki Office Depot

Spółka 2010 r. 2011 r.
ČEZ Distribuce 21 18
ČEZ Distribuční služby 26 9
ČEZ Energetické produkty 2 0
ČEZ Energetické služby 15 12
ČEZ ENERGOSERVIS 9 51
ČEZ Logistika 28 22
ČEZ Měření 18 2
ČEZ Obnovitelné zdroje 3 1
ČEZ Prodej 3 5
ČEZ Teplárenská 3 4
ČEZ Zákaznické služby 37 10
ČEZ 33 22
Severočeské doly 52 88
ŠKODA PRAHA Invest 1 0
Teplárna Trmice 9 0
Razem 260 244

Przejdź w górę

Navigace: