Przejdź do menu Wybór języka

Tożsamość korporacyjna

Widzialnym i dobrze rozpoznawalnym elementem prezentacji Grupy ČEZ jest ujednolicony styl wizualny, którego podstawę stanowi logo, kolorystyka i wybrane czcionki jako instrumenty nadające wyrazistość oznaczeniu i nazwie oraz graficzna postać firmy handlowej. Jednolity styl wizualny podkreśla spójność Grupy jako całości i zapewnia jej indywidualizację na rynkach energii. Głównym celem jest orientowanie, informowanie i zainteresowanie grupy docelowej, w szczególności opinii publicznej i partnerów handlowych, a także wzmocnienie wartości firmy, z którymi identyfikują się jej pracownicy i inni współpracownicy.

Aby Grupa ČEZ prezentowała się na zewnątrz w sposób spójny, powstał podręcznik graficzny, który pozostaje do dyspozycji wszystkich jej pracowników. Wszelkie szczegóły związane z użyciem logo, kolorów i czcionek są im udostępnione pod adresem www.cez-brand.cz.

Przejdź w górę

Navigace: