Przejdź do menu Wybór języka

Dialog społeczny

Grupa ČEZ długofalowo dba o dobre relacje z grupami społecznymi, których w jakikolwiek sposób dotyczy jej działalność gospodarcza w dziedzinie energetyki i branżach pokrewnych.

Stała się na przykład inicjatorem memorandum podpisanego przez spółkę ČEZ z przedstawicielami samorządów – około 130 regionalnymi burmistrzami i wójtami. Jego przedmiotem jest wzajemna współpraca i zrównoważony rozwój w regionie elektrowni Dukovany. Uczestnicy podpisali go na wspólnej imprezie w dniu 19.1.2012 r.

Bardzo ważna jest komunikacja na terenach w pobliżu elektrowni jądrowej Temelín – nie tylko z miejscowymi obywatelami i stowarzyszeniami, ale także z zainteresowanymi tą tematyką osobami z Austrii i Niemiec. W dniach 24–25.9.2011 r. centrum informacyjne Temelín odwiedziła grupa składająca się z 65 przedstawicieli niemieckiej Partii Zielonych oraz członków ruchu Greenpeace z Holandii, Polski i Niemiec. Symulator nastawni blokowej i maszynownię pierwszego bloku temelíńskiej elektrowni zwiedziło 32 z nich. Co roku przyjeżdża zwiedzić elektrownię około tysiąca osób z Austrii i Niemiec, zainteresowanych przyszłością energetyki jądrowej. To było też przedmiotem opisanej wizyty.

„Doceniamy wsparcie ze strony miejscowych obywateli. Szanujemy także zapatrywania ludzi mieszkających za granicą. Nasze centrum informacyjne nie jest jedynym miejscem prowadzenia rozmów o energetyce jądrowej z naszymi zagranicznymi sąsiadami. Dyskusje odbywają się na przykład także w ramach międzypaństwowych konsultacji przy okazji procesu EIA związanego z rozbudową elektrowni.“ – zaznacza Marek Sviták, rzecznik prasowy elektrowni jądrowej Temelín.

Dla Grupy ČEZ istotne są jednak nie tylko opinie z zagranicy. Stara się regularnie i na bieżąco przekazywać informacje także mieszkańcom bliskich okolic elektrowni jądrowych, tak aby mieli oni pod dostatkiem relewantnych wiadomości i danych i nie stali się ofiarą możliwej manipulacji ze strony środków masowego przekazu, inicjatyw obywatelskich i innych podmiotów.

„Mrówcza praca się opłaca, o czym przekonaliśmy się dzięki badaniu regionalnemu STEM latem bieżącego roku. Dla 74 % mieszkańców okolic nasza elektrownia stanowi gwarancję bezpieczeństwa i 90 % uznaje nawet, że dorównuje ona poziomowi najlepszych na świecie. To historycznie najlepszy wynik, którego nie zachwiały nawet problemy w Japonii. Równocześnie stanowi to dla nas duże zobowiązanie w stosunku do ludzi w gminach i miastach, w których większość z nas mieszka. Swoją pracę wykonujemy z odpowiedzialnością oraz zapałem i jestem przekonany, że nadal będzie nam się w niej powodziło.“ – mówi dyrektor elektrowni jądrowej Temelín, Miloš Štěpanovský, na temat badania, które przeprowadzono w 2011 r.

Przejdź w górę

Navigace: