Przejdź do menu Wybór języka

Aktywność w sektorze publicznym

Grupa ČEZ, prowadząc działalność gospodarczą, nie zapomina o projektach przyczyniających się do poprawy jakości życia ludzkiego.

Minister ochrony środowiska Republiki Czeskiej i przedstawiciele spółki ČEZ w dniu 9.11.2010 r. podpisali oświadczenie o strategicznym współdziałaniu w dziedzinie ochrony powietrza i klimatu. Na mocy tego oświadczenia, zawartego na czas nieograniczony, oboje partnerów uzgodniło obniżenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery ponad ramy wynikające z obowiązującego ustawodawstwa. Równocześnie nastąpi znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, które zostanie osiągnięte bezpośrednio w elektrowniach, których operatorem jest Grupa ČEZ na terenie Republiki Czeskiej.

Podobne, zawarte na bazie dobrowolności, porozumienia dotyczące ochrony środowiska i ograniczenia obciążeń środowiska Grupa ČEZ zawarła także ze Stowarzyszeniem Województw oraz władzami województwa usteckiego.

Projektem tego rodzaju jest wyprowadzenie ciepła z elektrowni Dětmarovice oraz nowy system centralnego zaopatrywania w ciepło w Boguminie. Grupa ČEZ i miasto Bogumin otrzymały za jego realizację nagrodę specjalną jury ogólnopaństwowego konkursu pt. Czeski Energetyczny i Ekologiczny Projekt / Budowa / Innowacja. Jury przyznało tę nagrodę za wkład w poprawę jakości powietrza w mieście. Dzięki budowie całkowicie nowej sieci ciepłowniczej w samym mieście i jej podłączeniu do elektrowni w Dětmarovicach wycofano z eksploatacji 57 lokalnych kotłowni. Właśnie te kotłownie nie obciążają już powietrza w Boguminie emisjami 11,5 ton tlenków azotu co roku. Już 9. edycja konkursu ogłaszanego wspólnie przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Ministerstwo Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej odbyła się pod patronatem prezesa rady ministrów Republiki Czeskiej Petra Nečasa, wiceprzewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego Evžena Tošenovskiego, ministrów odpowiednich ministerstw i innych znaczących osobistości.

„Cel wart był rozkopania miasta. Teraz mamy ekologiczne ogrzewanie a ponadto mieszkańcy miasta oszczędzają na cieple i ciepłej wodzie ok. 20 % kosztów. Dodatkowo mamy na długie lata rozwiązany problem dostaw ciepła bez konieczności inwestowania w kotłownie miejskie.“ – mówi burmistrz miasta Bogumin, Petr Vícha.

Innym pożytecznym projektem jest remont ulicy Malešická w dzielnicy Kozina. Miejscowa droga otrzymała nową żywiczną nawierzchnię, chodnik z miejscami parkingowymi dla samochodów oraz nowe oświetlenie uliczne. Remont przeprowadzono w 2011 r.

W elektrowniach zasilanych węglem Grupy ČEZ działa duża profesjonalna jednostka ochrony przeciwpożarowej, do końca 2010 r. działała ona pod nazwą jednostka straży pożarnej. Oprócz elektrowni Tušimice i Prunéřov, w których działa jedna jednostka, kolejne funkcjonują w elektrowniach Mělník, Dětmarovice, Tisová i Počerady. Strażacy zapewniają bezpieczną eksploatację także w elektrowni Chvaletice, przy czym znacząca jest także pomoc, której udzielają w okolicach. W ramach zintegrowanego systemu ratowniczego w 2011 r. zostali przywołani do likwidacji pożaru niedalekiego składowiska w Zdechovicach, gasili także palące się śmieci koło sklepu COOP w Chvaleticach i interweniowali przy wypadku drogowym w pobliżu Chvaletic. Najwięcej wyjazdów jednak związane było z awariami technologicznymi i technicznymi.

„Pomocy technicznej udzielaliśmy w 74 przypadkach. Wołano nas do pękniętego systemu grzewczego, pomagaliśmy także przy transporcie paliwa do elektrowni przy dużym mrozie, interweniowaliśmy na składowisku i pomagaliśmy zapewnić bezproblemowy transport paliwa z magazynu w celu umożliwienia nieprzerwanej eksploatacji elektrowni, wykonujemy także pompowanie i transport wody. W trzech przypadkach udzielaliśmy pierwszej pomocy medycznej. Od początku roku już sześciokrotnie wyciągaliśmy osoby uwięzione w windach.“ – opisuje pracę jednostki ochrony przeciwpożarowej jej dowódca, Jaroslav Brožek.

Strażacy-wolontariusze odebrali w połowie października 2011 r. z rąk wójta gminy Mohelno Jiřígo Kostelníka samochód straży pożarnej NISSAN PICK UP, który podarowała im Grupa ČEZ. Pojazd był wykorzystywany w elektrowni Dukovany a po odnowie floty został w pierwszej kolejności zaoferowany strażakom z okolic elektrowni.

Cztery gminy i jedno miasto otrzymały pod koniec 2011 r. prezenty świąteczne od spółki ČEZ. Ich przedstawiciele odebrali przy centrum informacyjnym elektrowni jądrowej Temelín klucze od samochodów Škoda Fabia Combi. Spółka ČEZ w ten sposób podarowała na południu Czech samochody użytkowe o kolejnych numerach od 13 do 17. Otrzymane pojazdy zostaną wykorzystane przez gminy głównie do celów zapewniania usług socjalnych. Kolejne dwa samochody trafiły do gminy Olešník i miasteczka Dolní Bukovsko kilka dni później.

Hetman województwa ołomunieckiego Martin Tesařík w dniu 2.12.2011 r. wręczył Grupie ČEZ certyfikat dla elektrowni wodnej Dlouhé Stráně za zwycięstwo w ankiecie Siedem Cudów Województwa Ołomunieckiego. Celem ankiety jest promocja interesujących miejsc w województwie. Od stycznia do października 2011 r. Dlouhé Stráně zwiedziło 83 405 osób, w tym 46 089 zwiedzających obejrzało elektrownię i zbiornik w ramach zorganizowanej wycieczki a kolejne 37 316 skorzystało z transportu indywidualnego kolejką linową do górnego zbiornika tej elektrowni szczytowo-pompowej. W 2011 r. minęło piętnaście lat od wdrożenia poszczególnych turbozespołów do eksploatacji. Elektrownia wodna szczytowopompowa Dlouhé Stráně charakteryzuje się trzema „naj“. Jest wyposażona w rewersyjną turbinę wodną o największej mocy w Europie (325 MW), jest elektrownią wykorzystującą największe pochylenie podłużne w Republice Czeskiej (534 m) a spośród elektrowni wodnych Grupy ČEZ ma największą całkowitą moc zainstalowaną (650 MW). Spółka ČEZ cieszy się z faktu, iż ta elektrownia jest także elektrownią najczęściej wspominaną w mediach.

Na początku sierpnia 2010 r. miała miejsce powódź, która dotknęła głównie trzy powiaty na północy Czech – Liberec, Česká Lípa i Děčín. We wszystkich tych powiatach spółka ČEZ Distribuce ogłosiła stan klęski żywiołowej. Woda zniszczyła tutaj drogi, zerwała mosty, ludzie nie mogli wrócić do swoich domów, które w wielu przypadkach całkowicie utracili. Klienci Grupy ČEZ skorzystali z oferty spółki ČEZ Prodej przeznaczonej dla powodzian. Polegała ona na możliwości bezpłatnego odbioru energii elektrycznej przez jeden miesiąc. W województwach libereckim i usteckim Grupa ČEZ udzieliła zniżek w całkowitej wysokości prawie 4,5 miliona czeskich koron. Oferta była skierowana do gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw i była opracowana przy ścisłej współpracy z wójtami dotkniętych gmin, tak aby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących. Klienci mogli zgłosić się po zniżkę na linii obsługi klienta Grupy ČEZ i w punktach kontaktowych spółki aż do końca września. Oprócz tego Grupa ČEZ oferowała darmowo przegląd domu przez specjalistę, który określił, czy możliwe i bezpieczne jest podłączenie domu do sieci.

Grupa ČEZ reaguje także na aktualną sytuację i popyt na całym terenie Republiki Czeskiej. Pod koniec lipca 2011 r. rozpoczęły się prace na budowie strategicznej realizowanej przez spółkę ČEZ Distribuce – transformatorni 110/22(10) kV Jablonec południe. Celem tego przedsięwzięcia inwestycyjnego o wartości 320 milionów czeskich koron jest przede wszystkim podwyższenie przepustowości sieci dystrybucyjnej i umożliwienie przyłączania nowych klientów na tym terenie. Sfinalizowanie budowy przewidziano na połowę 2012 r. Kolejne 50 milionów czeskich koron będzie trzeba zainwestować w przewody wysokiego napięcia, które doprowadzą energię elektryczną do miasta Jablonec nad Nisou. Dotychczas w związku z niemożnością zapewnienia niezawodnych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej i z aktualnym stanem urządzeń na terenie Jablonca nad Nisou niemożliwe było podłączanie nowych klientów – za wyjątkiem odbiorców kategorii C i D (a więc drobnych odbiorców będących gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami odbierającymi energię elektryczną na poziomie niskiego napięcia) do 3x25 A.

Także rozmach budownictwa w gminie Jílové i okolicach przyniósł w 2010 r. konieczność inwestycji, które powinny przede wszystkim umożliwić podłączanie nowych klientów. Energetycy budowali nowe dystrybucyjne stacje transformatorowe, rozszerzali sieć niskiego napięcia i remontowali linie wysokiego napięcia znajdujące się u kresu żywotności. Prace te powinny zapewnić między innymi jakościowe i niezawodne dostawy energii elektrycznej dla tego obszaru.

Inną dużą okazją w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła jest budowanie spalarni odpadów komunalnych, które obecnie bezużytecznie gniją na składowiskach. Dyrektywy UE dotyczące magazynowania odpadów są coraz bardziej rygorystyczne a Unia Europejska wywiera presję na państwa członkowskie, aby skłonić je do energetycznego wykorzystywania odpadów. Spalanie odpadów do celów produkcji ciepła stanowi jeden z najkorzystniejszych sposobów pozbycia się odpadów i obniżenia przy tym zużycia cennego i coraz droższego węgla. Odpad komunalny jest do tego celu bardzo odpowiedni, ma wartość opałową w pełni porównywalną z węglem brunatnym, który Grupa ČEZ wykorzystuje w Czechach północnych. Grupa ČEZ w ramach prób spalania testowała możliwości współspalania odpadów w elektrowniach, poszukując w szczególności wariantów najbardziej korzystnych technologii i stosunków ilościowych paliw.

Przejdź w górę

Navigace: