Przejdź do menu Wybór języka

Schemat struktury koncernu

Na dzień 31.12.2011 r. konsolidacją w ramach Grupy ČEZ objęte było 120 spółek, w tym 99 spółek objętych było konsolidacją w pełnym zakresie, natomiast 21 spółek stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw konsolidowano metodą praw własności.

Spółki Grupy ČEZ objęte konsolidacją podzielono do siedmiu segmentów operacyjnych:

Grupę konsolidacyjną ČEZ włącznie ze schematem struktury koncernu i listą alfabetyczną spółek – członków koncernu można znaleźć w Raporcie rocznym Grupy ČEZ za 2011 r.

Przejdź w górę

Navigace: