Etická linka

Zde můžete nahlásit nekorektní, neetické či protiprávní jednání v rozporu s Politikou etického chování.

Skupina ČEZ, jakožto největší energetické uskupení v České republice, si je vědoma své role, kterou hraje ve společnosti, a odpovědnosti vůči vlastním zákazníkům, obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům.

Za účelem zajištění etických standardů podnikání přijalo vedení Skupiny ČEZ systémová opatření, která vedou ke snížení rizika neetického či protiprávního jednání a tvoří nedílnou součást Compliance programu.

Co je Etická linka?

Etická linka byla zřízena pro:
 • zaměstnance a statutární orgány Skupiny ČEZ,
 • její obchodní partnery,
 • a třetí strany,

kteří jsou si vědomi nekorektního, neetického či protiprávního jednání proti zájmům Skupiny ČEZ.

Správa a provoz Etické linky je součástí nástrojů Compliance programu Skupiny ČEZ.
Využívání Etické linky je zcela dobrovolné a diskrétní.
Etická linka je jeden z možných nástrojů, jak oznámit neetické a protiprávní jednání.

Časté dotazy

Etická linka slouží k ohlášení neetického či protiprávního jednání v rozporu s Politikou etického chování.

Jakékoliv chování, které není v souladu s přijatou Politikou etického chování.

Podněty oznámené prostřednictvím Etické linky přijímá útvar corporate compliance ČEZ, a.s

O výsledku šetření budete informování v případě, že nám na sebe zanecháte kontakt.

Aplikace etická linka umožňuje podat podnět zcela anonymně i bez zadání kontaktních údajů.

Definici zásad Politiky etického chování Skupiny ČEZ najdete zde.

 • Pravidla
 • Kategorie
 • Popis situace
 • Koho se týká
 • O vás
 • Vážení zaměstnanci, externí či interní zákazníci, dodavatelé

  Tato oznamovací služba může být použita pouze pro hlášení neetického, nekorektního či protiprávního jednání, popř. situací týkajících se oznámení, které není v souladu s profesními standardy či jiným způsobem porušuje etický kodex Skupiny ČEZ.

  Rádi bychom vás požádali, abyste Etickou linku nepoužívali pro nahlašování mimořádných událostí (jako například požáry, pracovní úrazy, nehody apod., za které jsou zodpovědné integrované záchranné složky) či v případech týkajících se obchodního styku, reklamací a zákaznických stížností.

  Tato Etická linka slouží především těm uživatelům, kteří si nejsou jistí, zda anebo jak neetické jednání oznámit.

  Poskytněte prosím co nejvíce podrobných informací ve věci údajného porušení etických pravidel ve vztahu k vámi uváděné kategorii.

  Veškeré informace poskytnuté prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečeny proti zneužití, archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (dále jen GDPR) a dalšími právními předpisy, upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.

  Pro podání Vašeho oznámení můžete využít i e-mailu compliance@cez.cz