Podmínky užití ELEKTŘINA NA 1 ROK

Po dobu užití produktu ELEKTŘINA NA 1 ROK se neaplikují příslušná ustanovení VOPD, týkající se změny produktu Zákazníkem a Zákazník není oprávněn změnit produkt ELEKTŘINA NA 1 ROK za jiný produkt Obchodníka po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.

Pro sjednání produktu ELEKTŘINA NA 1 ROK je nutné si zřídit přístup do webové aplikace Obchodníka ČEZ ON LINE.