Časté otázky produktové řady ELEKTŘINA NA 2 ROKY

Nabízí produkt ELEKTŘINA NA 2 ROKY slevu na elektřinu?

Oproti našemu základnímu produktu ELEKTŘINA NA DOBU NEURČITOU s ceníkem platným pro rok 2016, získáváte s ELEKTŘINA NA 2 ROKY slevu 15 % z ceny odebrané MWh.

S ELEKTŘINA NA 2 ROKY máte jistotu, že se vám po dobu 2 let cena silové elektřiny nezvýší a nebude vyšší než cena produktu ELEKTŘINA NA DOBU NEURČITOU. V případě, že u našeho základního produktu  ELEKTŘINA NA DOBU NEURČITOU dojde kdykoliv  ke snížení ceny silové elektřiny pod úroveň ELEKTŘINA NA 2 ROKY, snížíme vám cenu na stejnou úroveň.

Aktuální ceník produktové řady ELEKTŘINA NA 2 ROKY je k dispozici na webových stránkách www.cez.cz.

Komu je produkt ELEKTŘINA NA 2 ROKY určen?

ELEKTŘINA NA 2 ROKY je určen všem zákazníkům z řad domácností a malých podnikatelů, kteří mají zájem o stabilní cenu silové elektřiny na delší časové období. Zároveň předpokládají, že ceny elektřiny mohou v závislosti na vývoji trhu klesat.

Jak dlouho bude nabídka produktu ELEKTŘINA NA 2 ROKY trvat?

V tuto chvíli nepředpokládáme časové omezení nabídky ELEKTŘINA NA 2 ROKY.

Na jak dlouho se smlouva uzavírá?

Smlouva pro tento produkt se sjednává na dobu určitou, a to na 24 měsíců od data účinnosti Smlouvy.

Kolik zaplatím za využívání tohoto produktu?

Ceny ELEKTŘINA NA 2 ROKY se řídí samostatným ceníkem silové elektřiny. Aktuálně platná cena je garantována na 2 roky od účinnosti smlouvy (smlouva je účinná dnem zahájení dodávky elektřiny). Za silovou elektřinu tak budete platit stále stejnou částku nebo nižší, bez ohledu na případné zvyšování ceny u našeho standardního produktu. Stálá měsíční platba spojená s dodávkou silové elektřiny je shodná s produktem ELEKTŘINA NA DOBU NEURČITOU. Navíc máte jistotu, že cena silové elektřiny a stálého platu u ELEKTŘINA NA 2 ROKY nebude nikdy vyšší než u produktu ELEKTŘINA NA DOBU NEURČITOU.

Jaké benefity ELEKTŘINA NA 2 ROKY nabízí a proč bych si ji měl/a sjednat?

Mimo benefitů standardně poskytovaných našim zákazníkům, jako je například široká síť kontaktních míst, nonstop zákaznická linka nebo využití bezplatné aplikace ČEZ ON-LINE získáte s tímto produktem  následující výhody:

  • Ochráníte se proti případnému zvýšení ceny silové elektřiny.
  • V případě poklesu cen silové elektřiny klesne cena i vám (cenový strop není fixovaný a může se pohybovat vždy jen směrem dolů).
  • Lépe odhadnete své náklady spojené s dodávkou silové elektřiny.

Co se stane se smlouvou po uplynutí 2 let?

Po uplynutí doby trvání smlouvy, tj. po  24 měsících, se platnost i účinnost vaší smlouvy vždy opětovně prodlouží, a to vždy o dalších 24 měsíců.

Jakou cenu elektřiny budu mít po 2 letech?

Při každém prodloužení platnosti vaší smlouvy, se pro nadcházející období stanoví nová cena silové elektřiny podle aktuálního ceníku ELEKTŘINA NA 2 ROKY platného ke dni prodloužení smlouvy. Po 2 letech získáváte cenu, která se Vám po dobu dalších dvou let nebude měnit a nebude vyšší než cena základního produktu ELEKTŘINA NA DOBU NEURČITOU.

Pokud si produkt ELEKTŘINA NA 2 ROKY objednám, mohu si ji před uplynutím 24 měsíční lhůty  změnit na jinou?

V průběhu platnosti smlouvy není možné měnit produkt. Změnu můžete provést pouze ke dni ukončení platnosti smlouvy.

Co se stane s mojí smlouvou, pokud se ceny silové elektřiny před uplynutím 2 let změní?

Případná změna ceny elektřiny nebude mít na vaši smlouvu žádný dopad v případě, že ceny silové elektřiny budou růst. V případě, že ceny silové elektřiny u základního produktu ELEKTŘINA NA DOBU NEURČITOU klesnou pod úroveň ELEKTŘINA NA 2 ROKY, klesne cena na stejnou úroveň i vám.

Hrozí mi v případě předčasného vypovězení smlouvy nějaká pokuta?

Za předčasné odstoupení od smlouvy jsme jako váš Obchodník oprávněni požadovat penalizaci 4 000 Kč za každé takto dotčené odběrné místo. Pevně věříme, že budete s ELEKTŘINA NA 2 ROKY spokojeni, a k takovému kroku nebudete mít důvod.