Podmínky užití produktu ELEKTŘINA NA 3 ROKY

Po dobu užití Produktu ELEKTŘINA NA 3 ROKY se neaplikují příslušná ustanovení VOPD, týkající se změny produktu Zákazníkem a Zákazník není oprávněn změnit produkt ELEKTŘINA NA 3 ROKY za jiný produkt Obchodníka po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.