Podmínky užití produktové řady PLYN NA 3 ROKY

Po dobu užití produktové řady ČEZ S ODMĚNOU se neaplikují příslušná ustanovení VOPDP, týkající se změny produktu Zákazníkem a Zákazník není oprávněn změnit produktovou řadu ČEZ S ODMĚNOU za jinou produktovou řadu Obchodníka po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.