Energetický miniaudit = efektivnější provoz budov s minimálními počátečními náklady

Nechte si poradit odborníkem jak uspořit za energie

Přímo ve Vaší společnosti s Vámi probereme, co změnit a do čeho investovat. Zaměřujeme se na nalezení opatření s nulovými nebo minimálními náklady a s krátkodobou návratností. Rádi ale poradíme i s většími investicemi.

Kromě možnosti probrat vše osobně s našim odborníkem dostanete písemnou zprávu obsahující naše doporučení, přehled povinností dle zákona o hospodaření s energiemi a nabídku dotačních titulů, které můžete pro své investice využít.

To vše za 5 000 nebo 7 000 Kč podle spotřeby (platí do celkové spotřeby energií 500 MWh/rok).

Jak postupujeme

1. krok - Společně s obchodním zástupcem vyplníte krátký dotazník a naši odborníci vám obratem sdělí, jestli u vás vidí
1) velký, 2) malý, nebo 3) minimální potenciál úspor. Tato analýza je samozřejmě zdarma.

2. krok - Pokud se u vás prokáže velký úsporný potenciál nebo se rozhodnete prozkoumat všechny, i menší příležitosti,
jak uspořit, nabídneme vám náš „miniaudit". V rámci miniauditu vás navštíví nezávislý odborník a během dvou až tříhodinové návštěvy prozkoumá konkrétní možnosti beznákladových nebo nízkonákladových úsporných opatření. Po návštěvě pak sepíše zprávu, ve které stručně shrne stav vašeho energetického hospodářství, navrhne konkrétní úsporná opatření s odhadem návratnosti a doporučí vám dotační titul, který vám pomůže případné investice financovat. Získáte tak ucelený přehled o spotřebě energií a návrh opatření, na která se soustředit.

Cena miniauditu je stanovena jako fixní poplatek 5 000 Kč bez DPH pro subjekty se spotřebou do 100 MWh/rok (součet vytápění CZT, elektřina, plyn) a 7 000 Kč bez DPH pro subjekty se spotřebou do 500 MWh/rok.

Hlavní benefity

 • Zjištění efektivity vaší spotřeby energií
 • Zamezení nechtěnému úniku energií, snížení provozních nákladů
 • Vytipování vhodných investic

Pro koho

 • Výrobní podniky a firmy
 • Hotelová a ubytovací zařízení
 • Města a obce
 • Bytová družstva a SVJ

Mezi další poskytované služby z oblasti energetiky patří

 1. Energetická optimalizace provozu budov
 2. Energetický audit nebo posudek
 3. Implementace energetického managementu
 4. Dálkové odečty a online sledování spotřeby
 5. Dotační poradenství v oblasti úspor energií

Reference

Energetické poradenství pomohlo novému výboru SVJ určit investiční priority

Obrátila se na nás nově zvolená předsedkyně výboru SVJ, která potřebovala získat objektivní názor na stav technologií ve společných prostorech a poradit, jak jejich provoz zefektivnit. Šlo o SVJ ve dva roky starém bytovém domě s více než 100 byty, podzemními garážemi se vzduchotechnikou a menší zahradou s fontánou. Ve spolupráci s naším subdodavatelem jsme provedli „miniaudit" objektu s akcentem na návrh nízkonákladových opatření a posouzení případných investic. Postupně došlo ke zmapování všech technologií a návrhu energeticky úsporných opatření s celkově vyčíslenou úsporou 30 000 Kč za rok.

Základní údaje  
Zákazník: SVJ, Praha 7

Přínosy

 • porovnání nákladů na energie s tržní praxí a vyčíslení potenciální úspory
 • návrh variant řešení problému se špatně navrženou technologií osvětlení, včetně hlavních výhod a nevýhod navrhovaných řešení
 • objektivní posouzení možnosti instalace fotovoltaické elektrárny na omezené ploše střechy
 • potvrzení kvality ostatních řešení v domě (osvětlení společných prostor, energetická účinnost čerpadla fontány, vzduchotechnika ve společných prostorech garáží); nezávislé posouzení bylo důležité pro komunikaci v rámci SVJ a vyjasnění pochyb majitelů před uplynutím záruční doby

Reference

Energetické poradenství dalo Průmyslovým areálům ZLKL návod na efektivní úsporná opatření

Zákazník nás oslovil s žádostí o vyhledání potenciálu energetických úspor ve své společnosti, která má kromě výrobních areálů také administrativní budovu a firemní školku. Ve spolupráci s naším subdodavatelem jsme prostory navštívili a s akcentem na opatření s návratností do 5 let vytipovali úsporná opatření s celkově vyčíslenou úsporou 90 000 Kč za rok.

Základní údaje  
Zákazník: Průmyslové areály ZLKL s.r.o.

Přínosy

 • návrh realizace úspor v oblasti energetického managementu, zahrnující využití detailního podružného měření
 • nastavení správných procesů energetického managementu
 • optimalizace nákupu jednotlivých vstupních energií s doporučením provedení tendru elektřiny a plynu
 • doporučení instalace regulátorů čtvrthodinového maxima

Kontakty

V případě zájmu, prosím, kontaktuje našeho obchodního zástupce

Pavel Zelenák
mobil: +420 608 678 783
e-mail: pavel.zelenak {zavináč} cez {tečka} cz

Rádi se vám budeme věnovat i na níže uvedených kontaktech.

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
www.cezesco.cz
esco {zavináč} cez {tečka} cz