Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kogenerace nabízí výhodné, ekologicky příznivé a stabilní dodávky tepla a elektřiny.

Kogenerace nabízí výhodné, ekologicky příznivé a stabilní dodávky tepla a elektřiny.

Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vznikající při výrobě elektřiny vypouštěno do okolí bez užitku, je teplo z kogenerační jednotky použito k vytápění nebo přípravě teplé vody. Účinnost využití energie v palivu dosahuje až 90 % a snižuje tak objem emisí.

Instalace kogenerační jednotky je vhodná zejména v případech, kdy je požadován celoroční odběr tepelné energie – např. v nemocnicích, hotelích, školách, ale i v průmyslu nebo soustavách CZT.

Naše nabídka

  • Posouzení technického stavu vaší výtopny a návrh, jak u vás nainstalovat kogenerační jednotku
  • Smlouva, podle které budete platit pouze za teplo, které spotřebujete. My kogenerační jednotku koupíme, nainstalujeme a provozujeme. Alternativou je dodání kogenerační jednotky na klíč s nabídkou dlouhodobé smlouvy na její servis a odkup elektřiny
  • Instalace kogenerační jednotky, případně úprava nebo doplnění kotelny o další nezbytné technologie a zdroje
  • Nákup zemního plynu, provoz a servis kogenerační jednotky a odkup elektrické energie

Proč s ČEZ

  • Výhodný nákup zemního plynu díky synergii se Skupinou ČEZ
  • Dlouhodobě propracované know-how díky joint-venture s TEDOM
  • Díky robustnímu portfoliu minimalizované servisní a provozní náklady
  • Operativní prodej elektřiny řízený centrálním dispečinkem

 

Reference