Velká Chuchle

Instalace KGJ a rekonstrukce stávající plynové kotelny

Instalace KGJ a rekonstrukce stávající plynové kotelny

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2012 a zahrnovala kompletní stavební rekonstrukci prostor pro umístění kogenerační jednotky, instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 2000 kWe a tepelném výkonu 2254 kWt a současně instalaci nového záložního kotle na zemní plyn

Přínosy rekonstrukce

  • dodávka elektřiny vyrobené kogenerační jednotkou
  • 30% zvýšení účinnosti výroby energie
  • úspora finančních prostředků
  • zabránění výraznému růstu cen tepla a elektřiny

Základní údaje o rekonstruované kotelně

  • 1 kogenerační jednotka TEDOM MicroT30
  • 30 kWe instalovaný elektrický výkon
  • 208 kWt instalovaný tepelný výkon
  • 0,6 m3 objem akumulační nádoby
  • 860 GJ výroba tepla (za rok 2012)
  • 48 MWh výroba elektřiny (za rok 2012)