Vrchlabí

Komplexní energetické řešení pro město a přilehlý průmyslový areál

Komplexní energetické řešení pro město a přilehlý průmyslový areál

Instalace kogeneračních jednotek a rekonstrukce kotelny proběhla v letech 2012 - 2013 a zahrnovala:

 • vyprojektování a následná kompletní inženýrská činnost, příprava obou staveb
 • demontáže a nezbytné stavební úpravy
 • instalaci 3 kogeneračních jednotek
 • instalaci akumulační nádoby – 2 x150 m3 a 2 x 35 m3 na kotelnách
 • instalace souvisejících technologií v oblasti plynu, rozvodů tepla a VZT
 • vyvedení elektrického výkonu z obou jednotek přes rozváděče a transformátory na hladinu VN
 • vybudování nových teplovodních rozvodů vedených přes řeku Labe do města a do průmyslového areálu
 • individuální, komplexní a garanční zkoušky zařízení, vč. autorizovaného měření emisí a hluku
 • úpravu KGJ Liščí kopec pro režim ostrovního provozu

Přínosy pro město

 • efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem
 • stabilizace ceny tepla
 • existence lokálního zdroje energie pro případné výpadky dodávek elektřiny nebo tepla

Přínosy pro nkt cables s.r.o.

 • stabilní dodávky tepla za příznivou cenu
 • komplexní rekonstrukce zastaralého parního zdroje a parních rozvodů

Základní údaje Projekt Město - soustava CZT

 • vybudování teplovodních rozvodů 2 x DN200, včetně výměníku tepla a komunikačních kabelů mezi kotelnou CZT (Liščí kopec - 1) a kogenerační jednotkou Liščí kopec v délce cca 800 m
 • 1. kogenerační jednotka TEDOM QUANTO D770 – kotelna AZ
  - 800 kWe instalovaný elektrický výkon
  - 911 kWt tepelný výkon kogenerační jednotky
  - 2 x 35 m3 objem akumulačních nádob
 • 2. kogenerační jednotka TEDOM QUANTO D1600 – kotelna Žižkova
  - 1560 kWe instalovaný elektrický výkon
  - 1662 kWt tepelný výkon kogenerační jednotky
  - 150 m3 objem akumulační nádoby
 • kogenerační jednotky provozuje společnost ČEZ Energo, s.r.o.
 • 20 000 GJ za rok dodávky tepla do systému

Základní údaje Projekt Průmysl - areál společnosti nkt cables s.r.o.

 • teplovodní rozvod 2 x DN250 do průmyslového areálu nktc v délce cca 530 m včetně výměníku tepla 7 MWt
 • 2 moderní kotle K1 3,5 MWt a K2 2,8 MWt
 • instalace kogenerační jednotky TEDOM QUANTO D1600
 • 1560 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 1662 kWt tepelný výkon kogenerační jednotky
 • 150 m3 objem akumulační nádoby
 • 30 000 GJ za rok dodávky tepla do areálu společnosti
 • kogenerační jednotku provozuje dceřiná společnost ČEZ Energo, s.r.o. - TI Energo, s.r.o.